Maakunnan liikelaitoksen palvelut

Maakunnat tuottavat itse osan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Maakunnan liikelaitos vastaa muun muassa vaativimmasta erikoissairaanhoidosta ja sosiaalihuollosta.

Maakunnalla voi olla omia sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä

Hallituksen esityksen mukaan maakunnan asukkaat saavat sote-keskuksesta tietyt peruspalvelut. Maakunnan liikelaitoksella voi olla omia sote-keskuksia, jotka tarjoavat näitä palveluja. Lisäksi maakunnan liikelaitoksella voi olla omia suunhoidon yksiköitä. Maakunta voi myös yhtiöittää sote-keskuksen tai suunhoidon yksikön, jolloin ne eivät ole osa liikelaitosta.

Maakunnan liikelaitos vastaa sairaaloista ja sosiaalihuollosta

Peruspalvelujen lisäksi maakunnan liikelaitos tarjoaa muut terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut. Näitä ovat esimerkiksi erikoissairaanhoito sairaaloissa, perhekeskusten palvelut, kouluterveydenhuolto ja kotihoito.

Maakunnan liikelaitos on maakunnan omistama liiketoimintaa harjoittava organisaatio ja osa maakunnan viranomaistoimintaa. Liikelaitos vastaa tuottamiensa palvelujen edellyttämästä julkisen vallan käyttämisestä. Se voi esimerkiksi tehdä viranomaispäätöksiä. Liikelaitoksen tehtävänä on myös antaa maakunnalle asiantuntija-apua maakunnalle kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Asiakas voi valita maakunnan liikelaitoksen toimipisteen

Asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa maakunnan liikelaitoksen toimipisteeseen. Poikkeuksena on kiireetön sairaalahoito. Sitä varten tarvitaan lääkärin lähete.

Osa asiakkaista tarvitsee monenlaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tällöin maakunnan liikelaitoksen toimipiste arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja asiakkaalle tehdään asiakassuunnitelma. Siinä sovitaan, mitä palveluja asiakas voi saada.

Asiakas voi saada sovitut palvelut suoraan maakunnan toimipisteestä. Vaihtoehtona asiakas voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, jolla hankkii tarvitsemansa palvelut. Tämä edellyttää, että alueella on riittävästi palveluntuottajia, joista valita. Näin voi hankkia vaikkapa kotihoidon palveluja valitsemaltaan yritykseltä.

Maakunnan liikelaitos turvaa palvelut myös syrjäseuduilla

Maakunnan liikelaitos tuottaa asukkaille kaikki sote-keskusten ja hammashoidon palvelut, jos niitä ei ole muuten saatavilla. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos harvaan asutuilla seuduilla ei ole yksityisiä sote-keskuksia ja hammashoitoloita.

Kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto sekä niihin liittyvä hammashoito kuuluvat maakuntien hoidettavaksi. Oppilailla ja opiskelijoilla ei ole tässä valinnanvapautta. Myös jatkuva ja pitkäaikainen vanhusten kotihoito on maakuntien liikelaitosten vastuulla.  Kuntien tehtäväksi jäisi opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestäminen.

Liikelaitoksen asiantuntija voi työskennellä sote-keskuksessa

Maakunnan liikelaitoksen työntekijä voi työskennellä sote-keskuksen toimipisteessä tai maakunnan alueella liikkuvasti. Palveluja voidaan antaa myös digi-palveluina tai muulla soveltuvalla tavalla.

Maakunnan liikelaitoksella voi olla moniammatillinen ryhmä, joka työskentelee maakunnan alueella sote-keskusten yhteydessä. Ryhmän tehtävä on antaa sosiaalihuollon konsultaatiopalveluja.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, STM, p. 0295 163 092
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338