Liikennetehtävien ohjaus 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla yhteistyö ja ohjaus maakuntien kanssa on pääosin strategista: säädösohjausta, informaatio-ohjausta sekä osittain taloudellista ohjausta. Maakuntien yhden keskeisen liikennetehtävän eli tienpidon kohdalla yhteistyö on jatkossa Väyläviraston vastuulla. Liikenne- ja viestintämisteriöllä on tässä toissijainen rooli.

Valtion maantieverkko säilyy edelleen valtion omaisuutena. Tienpito on maakunnille toimeksiantotehtävä, ja tienpitoalueen vastuumaakunnat saavat sopimuspohjaisen rahoituksen sitä varten valtion erillisrahoituksena. Väylävirasto neuvottelee maakuntien kanssa rahoituksen suuntaamisesta.

Yleiskatteellisella määrärahalla rahoitettavista tehtävistä ja toiminnan järjestämisestä maakunnat vastaavat itse. Maakunnat sekä liikenne- ja viestintäministeriö käyvät keskusteluja tehtävien järjestämisen tavoitteista ja järjestämistavasta. Yhteistyössä ministeriön keinot tässä ovat pääasiassa säädökset ja erilainen informaatio kuten oppaat ja suositukset. Yleiskatteellisen rahoituksen piiriin kuuluvat liikennejärjestelmäsuunnittelu, julkinen henkilöliikenne, liikkumisen ohjaus, lentopaikkojen rakentaminen sekä yksityisteiden valtionavustukset.