Valinnanvapauslain lausuntokierros  31.1- 28.3.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausunnot asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa esitysluonnoksesta lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.

Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:

Osastosihteeri Jenni Rantalainen, p. 02951 63003, jenni.rantalainen(at)stm.fi

Projektisihteeri Jaana Aho, p. 02951 63395, jaana.aho(at)stm.fi

Lausuntopyyntö:

Lakiluonnokset ja perustelut:

Muuta tausta-aineistoa: