Valinnanvapauslain lausuntokierros  3.11.– 15.12.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausuntoja asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Myös muut organisaatiot voivat halutessaan antaa lakiluonnoksesta lausuntonsa.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.

Lausunnolle lähetetyt valinnanvapauslain pykälät ja yksityiskohtaiset perustelut ovat osin päivittyneet 19.10.2017 julkaistuun lakiluonnos-materiaaliin verrattuna. Muutoksia on tehty 74., 84. ja 90. §:iin. Lisäksi esitykseen on sisällytetty tuloverolakiin ehdotettavat muutokset. Myös yksityiskohtaisia perusteluja on tarvittavilta osin täsmennetty ja korjattu. Tarkat muutosmerkinnät näet tämän sivun kohdasta Tueksi.

Lausuntopyyntö:

Lakiluonnos ja perustelut:

Muu aineisto:

Tueksi:

Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:

Lisätietoja lausuntopyynnön sisällöstä: