Begäran om utlåtande

Utkastet till statsrådets förordning om fastställande av hyra mellan kommuner och landskap under en övergångsperiod 18.5.–15.6.2017

Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om fastställande av hyra mellan kommuner och landskap under en övergångsperiod. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet. Det har ordnats en remissbehandling 4.4.-8.5.2017 av förslaget tili förordning. Det ordnas en tillfälle för hörande av utkastet till statsrådets förordning 30.5.2018.

Remissbehandling av valfrihetslagen 3.11–15.12.2017

Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunerna i Fastlandsfinland, samkommunerna, övriga producenter av social- och hälsovårdstjänster samt vissa andra aktörer lämna utlåtande om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

Utkast till statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i landskapets bokslut

Finansministeriet begär utlåtanden över utkastet till statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i landskapets bokslut.

Begäran om utlåtande över ändring av lagen om Kommunernas garanticentral 8.5. – 4.7.2017.

Finansministeriet begär utlåtanden över utkastet till en regeringsproposition om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral. Parter som inte omnämnts i sändlistan kan också lämna in utlåtanden om utkastet.

• Begäran om utlåtande
• Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral

Utkastet till statsrådets förordning om fastställande av hyra mellan kommuner och landskap under en övergångsperiod 4.4. - 8.5.2017

Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om fastställande av hyra mellan kommuner och landskap under en övergångsperiod.

Kompletteringen av lagutkastet om finansieringen av landskapen 10.3. - 13.4.2017

Finansministeriet begär utlåtanden om propositionsutkastet enligt vilket lagförslaget av den 2 mars 2017 om finansieringen av landskapen skulle kompletteras så att systemet för landskapens finansiering ska kunna behandlas som en helhet i fråga om finanseringen av alla de uppgifter som överförs till landskapen. Ministeriet skickade utkasten på remiss den 10 mars 2017.

Remissbehandling av valfrihetslagen 31.1-28.3.2017

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har bett kommunerna i Fastlandsfinland, samkommunerna, övriga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt vissa andra aktörer lämna yttranden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. Även andra kan om de så önskar lämna sitt yttrande om utkastet till proposition. Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät.

Utkastet till regeringens proposition och den elektroniska enkäten finns här

Regeringsproposition om social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remiss 31.8.- 9.11.2016

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har bett kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland och andra instanser enligt sändlistan om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Även andra instanser än de som finns på sändlistan kan ge ett utlåtande i frågan. Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som finns bakom nedanstående länk.

Utkastet till regeringsproposition och den elektroniska enkäten finns här:

Begäran om utlåtande och utlåtandena 18.2.2016

30.11.2015-9.2.2016

Reformen av social- och hälsovården, inrättandet av självstyrande områden och regionförvaltningsreformen bereds inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets gemensamma projekt, som tekniskt administreras vid social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet bedde kommunerna i Fastlandsfinland, samkommuner och övriga instanser enligt sändlistan om utlåtanden om regeringens riktlinjer. Andra instanser som inte finns på sändlistan kunde också ge ett utlåtande i frågan. Begäran om utlåtande besvarades genom en elektronisk enkät som består av riktade frågor om regeringens riktlinjer.

Bilagor:

Bakgrund