FI SV

Valinnanvapaus voimaan 1.1.2019 alkaen

Hallituksen esitys 9.5.2017

Hallitus antoi valinnanvapautta koskevan lakiesityksen eduskunnalle 9. toukokuuta 2017. Edus-kunta päättää laista syksyllä. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa, jolloin maakun-nat alkavat järjestää julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Valinnanvapauden valmistelu ja toimeenpano etenee eri maakunnissa eri tahtiin. Sen vuoksi laki-esitykseen sisältyy useita siirtymäaikoja.  Valinnanvapaus laajenisi joissain maakunnissa jo vuo-sien 2017-2018 aikana pilottihankkeena. Vuoden 2019 alusta kaikkien maakuntien on otettava käyttöön asiakassetelit, henkilökohtainen budjetointi sekä asiakkaan oikeus valita hammashoito-la.  Sosiaali- ja terveyskeskusten (sote-keskus) toiminta on aloitettava vähintään rajatulla palvelu-valikoimalla viimeistään 1.7.2019. Erityisellä poikkeusluvalla maakunta voisi aloittaa sote-keskusten toiminnan vasta vuoden 2021 alkuun mennessä.  Täysimääräisesti valinnanvapauden pitäisi olla käytössä kaikissa maakunnissa viimeistään 1.1.2023.

2017-2018

 • Valinnanvapaus laajenisi joissain maakunnissa jo vuosien 2017-2018 aikana pilottihankkeena. Tällöin käynnistettäisiin pilotteina uudenlaisten sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta 1.7.2018 mennessä.
 • Kaikkien maakuntien pitää tehdä tarvittavat päätökset suunhoidon yksiköiden palvelutuottajia koskevista vaatimuksista viimeistään 30.6.2018.
 • Lisäksi samassa aikataulussa maakuntien on tehtävä valinnanvapauden toteuttamissuunnitelma. Se sisältää mm. aikataulun ja yksityiskohdat
 • Maakunnilla on neljä vaihtoehtoa sote-keskusten toiminnan alkamisen ajankohdalle ja laajuudelle. Toiminta voi käynnistyä yllä mainittujen pilottihankkeiden kautta, se voi käynnistyä ensin rajatummalla palveluvalikoimalla, välittömästi täydellä palveluvalikoimalla tai erityistilanteissa maakunta voi hakea poikkeuslupaa myöhäisempään käynnistymiseen.
 • Jos maakunta arvioi tarvitsevansa valinnanvapauden laajentamiselle lisäaikaa, maakunnan pitää jättää poikkeuslupahakemus 30.9.2018 mennessä.
 • Suunhoidon yksiköiden tuottajat ilmoittautuvat maakunnalle 1.9.2018 mennessä.
 • Asiakkaat voivat ilmoittautua valitsemansa suunhoidon yksikön (hammashoitolan) asiakkaaksi 1.11.2018 alkaen.

1.1.2019

 • Vuoden 2019 alussa asiakas voisi valita julkisen tai yksityisen suunhoidon yksikön (hammashoitola).
 • Vuoden 2019 alussa maakunnan liikelaitokset ottavat käyttöön asiakassetelit ja henkilökohtaisen budjetin. Myös hammashoitolat voivat myöntää asiakasseteleitä.
 • Asiakasseteli otetaan käyttöön sosiaali- ja terveyskeskuksissa, kun niiden toiminta käynnistyy.
 • Sote-keskusten tuottajat ilmoittautuvat maakunnalle viimeistään 31.1.2019.
 • Viimeistään 1.4.2019 alkaen asiakkaat voivat valita sosiaali- ja terveyskeskuksensa.
 • Sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta käynnistyy viimeistään 1.7.2019, ellei maakunta ole hakenut poikkeuslupaa.  Maakunnat voivat päättää, käynnistyykö toiminta ensin rajatulla vai täysimääräisellä palveluvalikoimalla.

1.1.2021

 • Erityisellä poikkeusluvalla maakunta voisi aloittaa sote-keskusten toiminnan vuoden 2021 alussa rajatulla palveluvalikoimalla. Koko täysimääräinen  palveluvalikoima pitää olla käytössä viimeistään 1.1.2022. Näissä tilanteissa maakunnan pitäisi kuitenkin ottaa vuoden 2019 alusta lähtien asiakassetelit käyttöön omissa perustason sote-palveluissaan.


1.1.2022

 • Jos sote-keskus käynnistyy ensin rajatulla palveluvalikoimalla 1.7.2019 pitäen sisällään mm. perusterveydenhuollon palveluja sekä sosiaalihuollon neuvontaa, koko täysimääräinen palveluvalikoima pitää olla käytössä viimeistään 1.1.2022. Se tarkoittaa, että viimeistään tuolloin sote-keskuksiin tuodaan esimerkiksi erikoislääkärien palveluja sekä lyhytaikaisesti tarvittavia sosiaalipalveluja.

1.1.2023

 • Jos sote-keskusten toiminta käynnistyy vuonna 2018 pilottihankkeessa rajatulla palveluvalikoimalla, täysimääräinen palveluvalikoima pitää olla käytössä viimeistään vuoden 2023 alusta alkaen.
 • Näin ollen valinnanvapaus toteutuu koko maassa täysimääräisenä vuoden 2023 alusta lähtien.