FI SV

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät lakiesitykset ja -luonnokset

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi 8.3.2018

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osana maakunta- ja sote-uudistusta. Hallitus antoi esityksen valinnanvapauden lainsäädännöstä eduskunnalle 8.3.2018.

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp). 

Hallituksen esitysluonnos valinnanvapauslaiksi 22.1.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle 22.1.2018. Samalla ministeriö julkaisi esitysluonnoksen.

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 19.10.2017

Uusi luonnos valinnanvapauslaista julkaistiin 19. lokakuuta 2017. Lakiluonnoksen mukaan asiakkaan mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalvelujaan laajenisi vaiheittain vuosina 2020-2022.  Asiakas voisi valita nykyistä laajemmin julkisen tai yksityisen palveluntuottajan.

Hallituksen esitys maakuntien rahoituslain täydentämisestä 18.5.2017

Hallitus esittää maakuntien rahoituslain täydentämistä maakuntien muihin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin perustuvan rahoituksen osalta. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 18. toukokuuta.   

Hallituksen esitys sote-palvelujen tuottajalaiksi 11.5.2017

Hallitus esittää uutta lakia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 11. toukokuuta.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi 9.5.2017

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osana sote- ja maakuntauudistusta. Hallitus antoi esityksen valinnanvapauden lainsäädännöstä eduskunnalle 9. toukokuuta. Esitys 9.5.2017

Hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskeva esitys 2.3.2017

Hallitus esitti eduskunnalle uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen.  Esitys 2.3.2017

Lakiluonnokset asiakkaan valinnanvapaudesta sekä maakunta- ja sote-laista 21.12.2016

Hallitus julkaisi 21.12.2016 lakiluonnoksen siitä, miten asiakas voi valita palveluja valinnanvapauden piirissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Luonnokset 21.12.2016

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 5.4.2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa.

Katso lisää tem.fi/aluekehittamis-ja-kasvupalvelulakiuudistus