Lähipalvelut

Lähipalvelulla tarkoitetaan usein käytettyjä palveluja, joita useimmat ihmiset tarvitsevat elämänsä aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut tarjotaan asiakkaan arjessa, ja ne ovat kohtuullisen helposti saavutettavissa.

Sote-uudistuksen myötä maakunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että ihmisillä on saatavilla ja kohtuullisesti saavutettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Lähipalvelut ovat merkityksellisiä erityisesti usein ja pitkäaikaisesti palveluja tarvitseville asiakkaille ja heille, joiden on vaikea hakeutua etäällä oleviin palveluihin. Sote-uudistuksen myötä ihmiset saavat yleisimmin käytetyt sosiaali- ja terveyspalvelut sote-keskuksesta.

Harvaan asutuilla seuduilla palvelujen saatavuutta on turvattava myös sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla.

Jatkossa käytössäsi on nykyistä enemmän digitaalisia palveluja ja neuvontaa hyvinvointisi tueksi. Voit esimerkiksi varata ajan tai kysyä asiakasneuvojalta netissä. Tarvittaessa voit keskustella etälääkärin tai sosiaalityöntekijän kanssa virtuaalisesti nettipalvelussa.
Neuvolan perhetyöntekijät tulevat tarvittaessa kotiisi. Myös iäkkäät saavat palveluja ja apua kotiin. Hätätilanteessa saat kotiin ensihoitoa.
Liikkuvat palvelut, kuten hammashoidon bussi tai rokotusbussi, tulevat lähelle sinua.

Keskitetyt sosiaali- ja terveyspalvelut

Tietyt sosiaali- ja terveyspalvelut keskitetään alueellisesti. Ne ovat palveluita, jotka edellyttävät suurta väestöpohjaa ja asiakasmäärää sekä erikoisosaamista. Myös harvinaiset ja kalliimmat palvelut ja toimenpiteet kootaan valtakunnallisesti tai alueellisesti hoidettavaksi. Näin varmistetaan laadukas ja turvallinen hoito.

Terveyspalveluissa tämä tarkoittaa tutkimusten ja hoidon keskittämistä yliopistollisiin sairaaloihin ja muhin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloihin.  Myös erityistason sosiaalipalvelujen osaamista voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin. Näitä palveluja pyritään silloinkin tarjoamaan lähellä asiakkaita.

 

Lisätietoja

hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, STM, p. 0295 163 092
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338