FI SV

Kulttuuriympäristöjen hoito

Maakunta seuraa kulttuuriympäristöjen tilaa ja kehitystä, lisää ja ylläpitää tietoja kulttuuriympäristöistä, parantaa tietoisuutta niiden arvoista ja edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä.

Kulttuuriympäristön hoito liittyy kiinteästi maakunnan suunnitteluun. Tähän sisältyy muun muassa maakunnan kulttuuriympäristöjä koskevan tiedon lisääminen, niiden hoidon ja kestävän käytön edistäminen sekä tilan ja kehityksen seuraaminen.

Maakunta voi lisäksi myöntää avustuksia rakennusperinnön hoitoon.