Kuka voi asettua ehdokkaaksi?

Maakuntavaaleissa ehdokkaaksi voi asettua henkilö,
1) jonka kotikunta kuuluu kyseiseen maakuntaan,
2) jolla on jossakin maakunnassa äänioikeus maakuntavaaleissa ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen maakuntavaltuustoon ei kuitenkaan ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi maakuntaa koskevia valvontatehtäviä;
2) maakunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii maakuntahallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen tai maakunnan liikelaitoksen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun maakunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa maakunnan liikelaitoksessa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai muita maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavassa yhteisössä tai säätiössä.

Ehdokkaita maakuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Asetetut ehdokkaat olivat ehdokkaina koko maakunnassa. Puolueen ehdokkaat asettaa joku puolueen keskusorganisaation nimeämä maakunnassa toimiva puolueyhdistys. Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 100 maakunnassa asuvaa äänioikeutettua.

Kunkin ehdokkaan kohdalle ehdokaslistojen yhdistelmään merkitään numeron, nimen ja ammatin lisäksi hänen kotikuntansa. Ehdokaslistan maksimipituus on sama kuin kuntavaaleissa eli 1,5 kertaa maakunnassa valittavien valtuutettujen määrä.

Puolueet ja valitsijayhdistykset tekevät ehdokashakemukset maakuntavaalilautakunnalle. Oikeusministeriö on laatinut maakuntavaalien ehdokasasettelulomakkeet, jotka löytyvät tästä.

Kuntaliitto on toteuttanut laajan muistion maakuntavaalien vaalikelpoisuudesta. Sen voi ladata tästä.