Kotoutumisen edistäminen

Kotoutumista edistävät palvelut ovat maakunnan maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä tehtäviä. Toimivilla kotoutumispalveluilla sekä hyviä väestösuhteita edistämällä voidaan tukea maahanmuuttajien osallisuutta sekä parantaa maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä. Monipuolinen työvoima edistää työmarkkinoiden monimuotoisuutta ja innovatiivisuutta sekä Suomen houkuttelevuutta osaavan työvoiman kohdemaana.

Kotoutumista edistäviä palveluja järjestetään osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita, kunnallisia peruspalveluita ja kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina kotoutumista edistävinä palveluina. Maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon maakunnan, kunnan ja muiden viranomaisten palveluiden suunnittelussa, järjestämisessä ja tuottamisessa.

Tutustu kotoutumisen palvelukuvaukseen