Koti- ja omaishoito: yhdenvertaiset palvelut kaikkialla Suomessa

Väestö ikääntyy ja yksilöllisesti räätälöityjen palveluiden tarve kasvaa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä varmistetaan, että iäkkäiden palvelutarpeisiin on yhdenvertaisesti tukea ja palveluita saatavilla kaikkialla Suomessa.

Koti- ja omaishoidon uudistuksen läpileikkaavana teemana on digitalisaatio ja sen myötä syntyvät uudet vaihtoehdot, muun muassa sähköiset ja etäpalvelut, tietojohtaminen sekä väestön osallisuuden lisääminen

Asiakas- ja palveluohjaus käyttöön

Kaikissa maakunnissa valmistellaan ikäihmisten yhteensovitettua palvelukokonaisuutta, jonka osana otetaan käyttöön iäkkäille tarkoitettu asiakas- ja palveluohjaus. Sen avulla iäkkäät  voidaan ohjata tarpeenmukaisten, yhteen sovitettujen palvelujen ja tuen piiriin.

Yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista. Ensisijaista  on kehittää uudenlaisia kotiin tuotavat palveluita kotihoidon lisäksi.

Asiakas- ja palveluohjausta kehitetään parhaillaan Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa.   Kokeiluista saatavat toimintamallit levitetään muissa maakunnissa hyödynnettäviksi.

Toimiva kotihoito

Kotona asumisen mahdollistavat ympärivuorokautisesti kotiin tuotavat kotihoidon palvelut, toimintamallit äkillisissä ja akuuteissa tilanteissa sekä kuntouttava toimintakykyä ylläpitävä toiminta.

Toimivaa kotihoitoa  kokeillaan Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja Keski-Suomessa.

Omais- ja perhehoitajien palvelut

Räätälöityjä palveluja saavat jatkossa myös omais- ja perhehoitajat.
Omaishoitoperheiden ja perhehoidon vahvistamisen malleja otetaan käyttöön parhaillaan Etelä-Savossa:

Asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen

Uudenlaisia asumisen ja palvelujen ratkaisuja luodaan Täydentäen toimivaa -hankkeessa:

Lue lisää koti- ja omaishoidon uudistuksesta

Lisätietoja

Anja Noro, projektipäällikkö, STM, p. 0295 163 006, [email protected]