FI SV EN

Totala utgifter för social- och hälsovården

De totala utgifterna för social- och hälsovården var år 2013 uppskattningsvis 25,8 miljarder euro. Av utgifterna går 64 procent till hälso- och sjukvården, 25 procent till socialvården och 11 procent till äldreomsorgen (källa: Institutet för hälsa och välfärd).

Den offentliga social- och hälsovården finansieras av staten, kommunerna, hushållen, Folkpensionsanstalten, arbetsgivarna och de privata försäkringsbolagen. Den offentliga finansieringens andel är ca 80 procent. År 2014 använde kommunerna i genomsnitt 2 888 euro per invånare för att ordna social- och hälsotjänsterna. Skillnaderna i utgifter räknat per kommuninvånare är till och med över 2,5-faldiga.

Hushållens andel av den offentliga hälso- och sjukvårdens utgifter är betydligt större i Finland än i EU-länderna i genomsnitt. Den största anledningen till detta är de höga självriskerna för läkemedel och mun- och tandvård.