Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismenot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismenot olivat vuonna 2013 arvioilta 25,8 mrd euroa. Menoista 64 prosenttia kuluu terveydenhuoltoon, 25 prosenttia sosiaalihuoltoon ja 11 prosenttia vanhustenhuoltoon (lähde: THL).

Julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rahoittavat valtio, kunnat, kotitaloudet, Kansaneläkelaitos, työnantajat ja yksityiset vakuutusyhtiöt. Julkisen rahoituksen osuus on noin 80 prosenttia. Kunnat käyttivät vuonna 2014 keskimäärin 2 888 euroa asukasta kohti sote-palveluiden järjestämiseen. Erot kuntien asukasta kohti lasketuissa menoissa ovat jopa yli 2,5-kertaisia.

Kotitalouksien osuus julkisen terveydenhuollon menoista on Suomessa selvästi suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Suurin syy tähän ovat lääkkeiden ja suun terveydenhuollon korkeat omavastuut.
 

Tutustu tarkemmin: