Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri ja tarkentavat kohdearkkitehtuurit

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri jäsentää kasvupalvelujen kansallisen toimintamallin meneillään olevan ja tulevan kehitystyön tueksi. Kokonaisarkkitehtuuri tavoitteena on muodostaa kasvupalvelu- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kasvupalveluihin liittyvä kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminallisuudesta. 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri kattaa sekä valtakunnalliset kasvupalvelut että maakuntien kasvupalvelut.

Tutustu tarkemmin kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuriin ja tarkentaviin kohdearkkitehtuureihin