Kasvupalvelut

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Kasvupalvelulla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.

Nykyiset valtion aluehallinnon palvelut - TE-palvelut, ELY-keskusten yrityspalvelut - siirtyvät vuonna 2021 uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Palvelut tuotetaan kilpailullisella tuotantomallilla. Uusi palvelurakenne ja asiakkaan valinnanvapaus parantavat palvelujen vaikuttavuutta, synnyttävät uusia palveluinnovaatioita ja vahvistavat kotimaista pavelumarkkinaa.

Aineistoa maakuntauudistuksen valmistelijoiden käyttöön

Maakuntauudistuksen valmistelijoiden käyttöön on kootto kasvupalveluihin liittyvää aineistoa otsikon "Valmistelu" alle. Sivuilta löytyvät mm. kasvupalvelujen palvelukuvaukset sekä tietoa suunnitteilla olevista kasvupalvelupilotista sekä allianssimallin käytöstä.

Tiekartta: Kasvupalvelut

Kasvupalvelupilotit
Palvelukuvaukset 
Kasvupalvelujen palvelukuvaus

Digikehitys

 

Tutustu tarkemmin: 

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kasvupalvelut 

Kasvupalvelujen palvelukuvaus