Kasvupalvelupilotit

ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on kevään aikana tehty suunnitelmat yli 20 erilaiseen pilottiin. Näistä 15 keskittyy henkilöasiakkaiden palveluihin, ja valtaosassa kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

Muitakaan asiakasryhmiä ei ole unohdettu. Pilotteja on suunniteltu myös ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakkaille, alle 30-vuotiaille sekä kotoutuville maahanmuuttaja-asiakkaille.

Kasvupalvelupiloteista neljä keskittyy yrityspalveluihin. Teemoina ovat mm. sujuvat ja tasa-arvoiset palvelupolut, yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen ja yrityspalveluiden sopimusmallit. Lisäksi neljässä pilotissa keskitytään erityisesti yritysten työvoiman saatavuuteen.

Tavoitteena on, että pilotit käynnistyisivät alkuvuodesta 2019. Kun maakunnat suunnittelevat ja käynnistävät omia palveluitaan, voivat ne hyödyntää kasvupalvelu- ja sote-piloteista saatuja kokemuksia.

Ajankohtaista pilottivalmistelussa

Lari Anttosen blogi 1.3.2019: Raukeavat lakiesitykset ja putoavat rukkaset?

Kasvupalvelupilottien tulospalkkiomallit tiukassa työstössä

Mistä kasvupalvelupiloteissa on kysymys?
Lari Anttonen tiivistää pilottien tarkoituksen parissa minuutissa. Katso video 31.10.2018

Kasvupalvelupiloteissa testataan tulevien palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoja 24.10.2018

Kasvupalvelupiloteilla tähdätään tulevaan  16.5.2018