FI SV

Samarbete

Landskapet har ett stort nätverk av samarbetspartner, av vilka en del är traditionella, såsom invånarna och tjänsteproducenterna. Samarbetet mellan landskapen kräver en ny inställning, likaså arbetet inom och mellan samarbetsområdena. Landskapen och invånarnas hemkommuner måste komma överens om nya verksamhetsmodeller.