1 Suunnittelu ja seuranta

Maakunnan on palveluiden järjestäjänä suunniteltava maakunnan palveluiden toteuttamistapa. Suunnittelussa ratkaistaan, missä palveluja tuotetaan eli luodaan maakunnan palveluverkko. Palvelustrategia määrittelee sisällölliset tavoitteet palveluiden toteuttamiselle. Lisäksi maakunta järjestäjänä suunnittelee yksityiskohtaisemmin, miten palvelut tuotetaan ja miten ne rahoitetaan. Maakunnalla on järjestäjänä tehtävänä seurata palveluiden toteutumista, asiakaskokemusta, toiminnan vaikuttavuutta sekä talouden riittävyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia.

Sisällys

Suunnittelu ja seuranta -osion sisällöt on listattu alla.