Upphandling och hantering av tjänster

Landskapet beslutar i sin strategi hur tjänsterna ska organiseras och bedömer upphandlingarna som helhet i enlighet med de behov som identifierats. I och med att sättet att producera tjänsterna och tjänstestrukturen förändras, måste landskapet ta fram förfaranden för hanteringen av tjänsteproduktionen som helhet, både för den offentliga produktionen och för produktionen på marknaden.

Landskapets upphandlingar hör till de uppgifter som ingår i hanteringen av tjänsteproduktionen. Upphandlingarna förutsätter att marknaden undersöks och att marknadssituationen identifieras. För att få stöd för upphandlingsbeslutet kan landskapet i upphandlingsprocessen föra dialog med marknaden i samband med att upphandlingen bereds.