3 Palvelujen hankinta ja hallinta

Maakunta päättää strategiassaan palveluiden järjestämisen tavasta sekä arvioi hankintojen kokonaisuuden tunnistettujen tarpeiden mukaan. Palveluiden tuottamistavan ja palvelurakenteen muuttuessa maakunnan on luotava toimintatavat palvelutuotannon kokonaisuuden hallintaan sekä julkisen että markkinoilla olevan tuotannon osalta.

Yhtenä osana palvelutuotannon hallintaa ovat maakunnan hankinnat. Hankintojen kokonaisuus edellyttää markkinoiden kartoittamista ja markkinatilanteen tunnistamista. Hankintaprosessin toteuttamisessa maakunta voi käydä markkinavuoropuhelua valmistellessaan hankintaa, hankintapäätöksen tueksi.

Sisällys

Palvelujen hankinta ja hallinta -osion sisällöt on listattu alla.