2 Ohjaus ja valvonta

Maakunta ohjaa järjestäjänä palvelutuotantoa ja omalta osaltaan valvoo omaa ja muuta järjestämäänsä palvelutuotantoa. Keskeiset maakunnan ohjauskeinot ovat rahoitus, korvaukset, tuottajia koskevat ehdot sekä sopimukset. Oman palvelutuotannon keskeinen ohjausmekanismi on omistajaohjaus. Palvelutuotannon ohjauksen osalta maakunta käy myös vuosittain neuvottelut valtioneuvoston kanssa.

Maakunnan palvelutuotannon valvonnasta vastaa valvontaviranomainen yhteistyössä maakunnan kanssa. Maakunnan on myös luotava oman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon omavalvontaohjelma ja edellytettävä maakunnan muilta palveluntuottajilta myös omavalvontaohjelmaa.

Sisällys

Ohjaus ja valvonta -osion sisällöt on listattu alla.