4 Kehittäminen

Maakunnan ja sen yhteistyötahojen TKI-toiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Yhteistyötahoja on maakunnan sisällä, yhteistyöalueella, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tehtävän toteuttaminen vaatii tietoihin pohjautuvaa yhteistyötä eri tahojen kanssa ja laajan verkoston hallintaa. 

Sisällys

Kehittäminen -osion sisällöt on listattu alla.