6 Järjestäjän organisoituminen

Maakunta on uusi toimintaympäristö, jolle luodaan oma organisaationsa. Sinne tarvitaan monialaista osaamista ja halua toimia uudella tavalla. Tiedolla johtaminen on keskeistä. 

Sisällys

Järjestäjän organisoituminen -osion sisällöt on listattu alla.