Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros, syksy 2017

Syksyllä 2017 järjestetään sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tueksi hyvinvoinnin, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen aluekierros. Kierroksen aikana pidetään tilaisuuksia  jokaisessa tulevassa maakunnassa, ja ne ovat avoimia kaikille.

Aluekierroksen tavoitteena on tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä tunnistamalla alueen vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä verkostoimalla kuntia, maakuntia ja järjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisessa ja työterveyshuollon järjestämisessä osana uudistusta.

Kierroksen tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia tapahtumia, joissa pohditaan yhdessä monialaisen verkoston kanssa, miten terveyttä ja hyvinvointia sekä eri väestöryhmien osallisuutta voidaan jatkossa poikkihallinnollisesti edistää.  Lisäksi tilaisuuksissa tarkastellaan miten muutostilanteessa hyödynnetään systemaattisesti monialaisuutta ja hyviksi koettuja käytäntöjä.  

Aluekierros nivotaan tiiviisti yhteen alueuudistuksen tiekarttaan ja järjestämisen käsikirjaan. Tilaisuudet alkavat vuorovaikutteisella seminaarilla ja jatkuvat iltapäivän työpajoissa, joissa käsiteltävät teemat valitaan maakunnan tarpeiden mukaan. Eri alueiden tapahtumat ovat siten keskenään hieman erilaisia.   

Tilaisuudet on suunnattu erityisesti kuntien ja maakuntien päättäjille, viranhaltijoille, hyte-työryhmien jäsenille, eri alojen ammattilaisille, järjestöjen, oppilaitosten ja seurakuntien edustajille sekä muille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille.

Kierroksen järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Kuntaliiton, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Työterveyslaitoksen, maakuntien, kuntien, aluehallintovirastojen ja järjestöjen kanssa.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan noin kuukautta ennen tapahtumia.

Kierroksen esitysaineisto

Muut materiaalit löytyvät täältä.

Aluekierroksen aikataulu

5.9. Mikkeli, Etelä-Savo

6.9. Kuopio, Pohjois-Savo

7.9. Joensuu, Pohjois-Karjala

11.9. Lappeenranta, Etelä-Karjala

20.9. Vaasa, Pohjanmaa

21.9. Tampere, Pirkanmaa

22.9. Jyväskylä, Keski-Suomi

26.9. Oulu, Pohjois-Pohjanmaa

27.9. Kajaani, Kainuu

5.10. Kokkola, Keski-Pohjanmaa

6.10. Seinäjoki , Etelä-Pohjanmaa

17.10. Lahti, Päijät-Häme

26.10. Rovaniemi, Lappi

31.10. Hämeenlinna, Kanta-Häme

2.11. Kouvola, Kymenlaakso

7.11. Pori, Satakunta

27.11. Turku, Varsinais-Suomi

16.3.2018 Helsinki, Uusimaa

 

Tartuntatautien torjunta ja rokottaminen -työpaja

Osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierrosta järjestetään viisi tartuntatautien torjuntaan ja rokottamiseen liittyvää työpajaa.

Työpajan tavoitteena on varmistaa tartuntatautien torjunnan ja rokottamisen toteuttaminen osana sote- ja alueuudistusta. Työpajoissa pohditaan uuden tartuntatautilain sisällön mukaisesti poikkihallinnolliseen yhteistyöhön, järjestämiseen ja palvelujen tuottamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten mikä olisi maakuntien ja sote-keskusten työnjako sekä miten tartuntatautien torjuntaan liittyvä poikkihallinnollinen työ maakunnissa ja kunnissa säädellään, järjestetään ja toteutetaan.

Työpaja on tarkoitettu erityisesti kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaaville lääkäreille, kliinisen mikrobiologian diagnostiikasta vastaaville sekä moniammatillisille infektiotiimeille.

Työpajat järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:

  • 6.9. Kuopio, Pohjois-Savo
  • 21.9. Tampere, Pirkanmaa
  • 26.9. Oulu, Pohjois-Pohjanmaa
  • 27.11. Turku, Varsinais-Suomi
  • 16.3.2018 Helsinki, Uusimaa (kutsuvierasseminaari)

Työpajoihin ilmoittaudutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksen yhteydessä.

Aineistoja

Kaikki hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät materiaalit löydät täältä. Yleistä tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymyksistä sote- ja maakuntauudistuksessa löydät tältä sivulta.

Lisätietoja

Tilaisuuksien sisältöön liittyvät kysymykset
neuvotteleva virkamies Sarita Friman-Korpela (STM), p. 0295 163 349, [email protected]
neuvotteleva virkamies Heli Hätönen (STM), p. 0295 163 326, [email protected]

Tartuntatautien torjunta ja rokottaminen -työpajoihin liittyvät kysymykset

lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen (STM), p. 0295 163 324, [email protected]
ylilääkäri Sari Ekholm (STM), p. 0295 163 447, [email protected]

Käytännönjärjestelyihin ja ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset
hallinnollinen avustaja Seija Perttula (STM), p. 0295 163 334, [email protected]

Median yhteydenotot
projektitiedottaja Minna Rantala (STM), p. 0295 163 042, [email protected]