Rahoitus kannustaa maakuntia ja kuntia edistämään hyvinvointia ja terveyttä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehostamisen perusajatuksena on, että kuntia, maakuntia, sote-palvelujen tuottajia ja väestöä kannustetaan osana kansallista ohjausta tekemään hyvinvointia ja terveyttä edistäviä päätöksiä ja valintoja.

Yhtenä keinona ovat maakuntien ja kuntien rahalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannusteet, jotka perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimiin eli ns. HYTE-kertoimiin. Kertoimien perusteella määräytyvät valtionosuudet ovat yleiskatteellista rahoitusta.

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin

Jatkossa kunnat saavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa. Kunta saa sitä sen mukaan, miten hyvin se hoitaa tehtävänsä asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tätä työtä kunta tekee kaikessa toiminnassaan, muun muassa johtaessaan kuntaa sekä osana varhaiskasvatusta, peruskoulutusta, kulttuuri- ja liikuntatoimea, teknistä toimea sekä osana monia muita kunnan tehtäviä.

Kerroin perustuu kunnan toimintaa ja toiminnan tulosta kuvaaviin indikaattoreihin, joihin kunta voi omilla päätöksillään vaikuttaa.

  • Kunnan toimintaa kuvataan peruskoulutuksen, liikunnan ja kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen alueilla (29 indikaattoria). Toimintaa kuvaavien indikaattoreiden määrä on suuri, jotta toimintaa voidaan arvioida mahdollisimman laajasti.
  • Toiminnan tulosta ja aikaansaatua muutosta osoittavat tulosindikaattorit (8 kpl). Ne kuvaavat muutosta väestön terveydessä, hyvinvoinnissa ja elintavoissa.

Lisäosan suuruus on noin 57 miljoonaa euroa. Koelaskelmien perusteella se voi tarkoittaa esimerkiksi 6–12 euroa/asukas. 

Maakuntien kannustin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Myös maakuntien valtionosuuksiin vaikuttaa jatkossa se, miten maakunnan toimet edistävät asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin kuvaa maakuntien toimintaa ja toiminnan tuloksia seuraavilla alueilla:

  • kansansairauksien ehkäisy (5 indikaattoria),
  • ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämisen ja tapaturmien vähentäminen (2 indikaattoria)  
  • syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen edistäminen (5 indikaattoria).  

Kertoimen suuruus on yhteensä noin 1% (170 milj. €) osuus maakuntien rahoituksesta. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran maakuntien rahoituksen perusteena vuonna 2023.

Koelaskelman mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -kertoimen perusteella jaettava valtionosuus on keskimäärin 31,8 euroa asukasta kohden. Enimmillään se on 50,1 euroa ja alimmillaan 19,5 euroa asukasta kohden.

Kannusteiden kehittäminen

Kannusteiden lähtökohtana on ollut se, että kunta ja maakunta voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa hyte-kertoimen mittareihin eli indikaattoreihin. Lisäksi käytettyjen tietojen tulee olla luotettavia, saatavilla kuntakohtaisesti ja päivittyä vuosittain.

Kannusteita on tarpeen tulevaisuudessa kehittää ja muokata tietopohjan vahvistumisen myötä. Kaikesta väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta ei tällä hetkellä ole käytettävissä vertailukelpoista tietoa, joka olisi kaikista kunnista saatavilla. Tämän vuoksi esimerkiksi varhaiskasvatukseen tai kulttuurihyvinvointiin liittyviä indikaattoreita ei ole ollut mahdollista sisällyttää kertoimiin tässä vaiheessa.

Lue lisää

Lisätietoja

johtaja Taru Koivisto, STM, p. 0295 163 323
neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, STM, p. 0295 163 326
erityisasiantuntija Sarita Friman, STM, p. 0295 163 349