Lasten ja nuorten suun terveys

Uudessa valinnanvapausmallissa kouluterveydenhuolto ja toisen asteen opiskeluterveydenhuolto sekä niihin liittyvä suun terveydenhuolto kuuluvat maakuntien hoidettaviksi.

Valinnanvapauslain luonnoksen mukaan aikuisten suun terveydenhuollon palvelut kuuluvat valinnanvapauden piiriin, eli jokainen voi itse valita hoitopaikkansa. Sen sijaan kouluterveydenhuolto ja toisen asteen opiskeluterveydenhuolto sekä niihin liittyvä suun terveydenhuolto kuuluvat maakuntien hoidettaviksi. Määräaikaistarkastusten lisäksi palveluihin sisältyvät hoitotoimenpiteet ja oikomishoidot.

Oppilaille tämä tarkoittaisi sitä, että maakunta joko tuottaa nämä palvelut itse tai hankkii palvelut sopimuksin joltakin suunhoidon yksiköltä eli hammashoitolalta. Maakunta voi myös myöntää asiakassetelin esimerkiksi oikomishoitoon erikoishammaslääkärillä.

Kouluterveydenhuollossa on tärkeää hammashoidon tiivis yhteistyö koulujen henkilöstön kanssa. Tämän yhteistyön jatkuminen on välttämätöntä vastedeskin kaikkien lasten suun terveyden edistämiseksi. Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta ja toimivuudesta.

Hammashoitolat vastaisivat palvelujen tuottamisesta maakunnan määrittelemällä tavalla ja huolehtisivat myös ennalta ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Maakuntien pitää panostaa jatkossakin neuvolatoiminnan kehittämiseen suun terveydenhuollon näkökulmasta. Vanhempien ohjaus hyviin käytäntöihin lasten suun kotihoidossa ja ravitsemuksessa on neuvoloiden tärkeä tehtävä ja paras keino pitää lapsen suu terveenä.

 

Lisätietoja:

lääkintöneuvos Anne Nordblad, STM, p. 0295 163 387