Hammashoito

Hallituksen esityksen mukaan asiakas voi sote-uudistuksen jälkeen valita maakunnan rahoittaman julkisen tai yksityisen suunhoidon yksikön eli hammashoitolan. Asiakasmaksut ovat molemmissa samat. Hammashoitolat tarjoavat suunhoidon perustason palvelut.

Asiakas voisi valita hammashoitolan vuodesta 2023 alkaen.

Mitä palveluja suunhoidon yksiköstä saa?

Maakunnan rahoittaman suunhoidon yksikön eli hammashoitolan palveluja ovat:

  • suusairauksien ennaltaehkäisy ja neuvonta
  • suun tutkimukset, tarkastukset ja hoitosuunnittelu
  • suun ja hampaiden hoitotoimenpiteet suun sairauksissa kuten iensairauksissa, hampaiden paikkauksissa, infektioissa ja kirurgiassa
  • kuvantamispalvelut ja
  • hammasproteesien korjaukset.

Jatkossa palveluita saa yhä enemmän myös eri muodoissa, kun liikkuvat palvelut ja verkkoasiointi lisääntyvät.

Suurin osa erityistason hoidosta ja kaikki vaativa erityistason hoito annetaan  maakunnan liikelaitoksessa eli julkisessa suunhoidon yksikössä tai sairaalassa. Tällaista hoitoa ovat esimerkiksi oikomishoito ja suun alueen vaativat leikkaukset. Maakunnan liikelaitos voi myös antaa asiakassetelin, jolla asiakas voi itse valita palveluntuottajan (esim. oikomishoito ja hammasproteesit). 

Hammashoitolan voi valita itse

Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus laajenee valinnanvapauslakiesityksen tavalla, asiakas voi valita itse, missä hammashoitolassa asioi. Palveluntuottaja voi olla julkinen tai yksityinen. Asiakasmaksut ovat samat kaikilla palveluntarjoajilla. Palveluntuottajan pitää kuitenkin olla maakunnan hyväksymä, eli mitä tahansa hammashoitolaa ei voi valita. 

Käytännössä asiakas listautuu valitsemansa hammashoitolan asiakkaaksi. Valinta tehdään verkossa tai kirjallisesti. Valintaan sitoudutaan vähintään puoleksi vuodeksi eli hammashoitolaa saa halutessaan vaihtaa kuuden kuukauden välein.

Jos maakunnan asukas ei ole itse valinnut hammashoitolaa, hänen tietonsa kerätään maakunnan liikelaitoksen tietoihin, mutta hänestä ei tule asiakasta eikä häntä siirretä minkään hammashoitolan asiakkaaksi.

Jos hammashoitolalla on useita toimipisteitä eri puolilla Suomea, asiakas voi asioida niistä missä tahansa. Jos asiakas oleskelee väliaikaisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, hän voi käydä toisen palveluntuottajan hammashoitolassa, ellei paikkakunnalla ole asiakkaan oman hammashoitolan toimipistettä.
 

Lisätietoja

lääkintöneuvos Anne Nordblad, STM, p. 0295 163 387