FI SV EN

Hallituksen esitysluonnos: Maakuntauudistuksen täytäntöönpano ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointi

Lausuntokierros 24.4. - 19.6.2017

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta lausunnolle 24. huhtikuuta. Esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta (HE 15/2017 vp). Hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä siirrettäviä eräitä tehtäväkokonaisuuksia koskevien erityislakien muuttamiseksi. Esitysluonnokseen sisältyvien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu on tarkoitus siirtyä maakunnille vuoden 2019 alusta.

Hallituksen esitysluonnos sisältää myös ehdotukset uudesta Valtion lupa- ja valvontavirastosta, jolle kootaan valtiolle kuuluvia lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä lakkautettavilta aluehallintovirastoilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Materiaali on lausunnolla 19.6.2017 asti ja siihen vastataan sähköisellä kyselyllä osoitteessa Lausuntopalvelu.fi

Lausunnolle lähetettävä materiaali:

Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta

Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta

Maakuntauudistus II yleisperustelut

Maakuntauudistus II lakiehdotukset

Maakuntauudistus II yksityiskohtaiset perustelut

Voimaanpanolaki

Tiedote, tiivistelmät ja yleisesittelydiat:

Tiedote

Tiivistelmä: lakipaketti

Tiivistelmä: Henkilöstön asema maakuntauudistuksessa

Tiivistelmä: Valtion lupa- ja valvontavirasto

Henkilöstön asemaa koskevat esittelydiat

Valtion lupa- ja valvontaviraston esittelydiat

Maakuntauudistuksen yleisesittelydiat

Maakunnan tehtävät (maakuntalain 6§)

Muuta aiheeseen liittyvää taustamateriaalia:

Maakuntauudistuksen usein kysytyt kysymykset

Liikenne- ja viestintäministeriö: Maakuntauudistus ja liikenteen tehtävät (faktalehti, pdf)

Maa- ja metsätalousministeriö: Yhteenveto maa- ja metsätalousministeriön toimialan tehtävistä lausuntoaineistossa

Sisäministeriö: Maakuntauudistuksessa pelastustoimen ja varautumisen tehtäviä jaetaan uusiksi (blogi)

Ympäristöministeriö: Maakuntauudistuksen lausuntokierroksella mukana 26 ympäristölakia

TEAS-tutkimus: Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa

TEAS-tutkimus: Vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta