Sote- ja maakuntauudistuksen lausuntokierros 31.8.-9.11.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta lausuntopyynnössä mainituilta toimijoilta lausunnot sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat voivat antaa lausunnon.  Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.

Lausuntopyynnön liitteet:

Tiedote, tiivistelmät ja yleisesittelydiat:

Vaikutusarvioinnit:

Muuta tausta-aineistoa: