Hallintosääntömalli

Hallintosäännön malli on valmisteltu osana maakuntavalmistelun muutostukea. Mallia on valmisteltu Suomen Kuntaliitossa yhteistyössä maakuntien hallintoverkoston ja valtiovarainministeriön koordinoiman tiekarttaryhmän kanssa, jossa on ollut eri ministeriöiden, maakuntien sekä henkilöstöjärjestöjen edustus.

Maakunnan hallinnosta säädetään maakuntalaissa ja maakunnan tehtäväaloja koskevissa erityislaessa. Maakunnan hallintosäännön vähimmäissisällöstä säädetään maakuntalain 78 §:ssä. Maakuntalain lähtökohtana on, että kaikki hallinnon järjestämiseen liittyvät määräykset kootaan hallintosääntöön. Hallintosäännöllä annetaan maakunnan sisäiset määräykset, joita noudatetaan maakunnan toiminnassa. Hallintosääntöön otetaan vain hallinnon, toiminnan ja päätöksenteon kannalta tarpeelliset määräykset sekä määritellään toimielin- ja viranhaltijarakenne.

Hallintosäännön mallin luonnosta valmisteltaessa huhtikuussa 2018 maakuntia koskeva lainsäädäntö on eduskunnassa. Tämän vuoksi mallia täydennetään tarvittaessa lainsäädäntöä vastaavasti. Mallin tarkoituksena on tuoda esiin maakuntia koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot ja niiden maakunnallisen soveltamisen liikkumavara. Maakunnilla on laaja harkintavalta toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyssä.  

Hallintosääntö tulee sovellettavaksi alkuvuodesta 2019 alkaen sen jälkeen, kun maakuntavaltuusto on järjestäytynyt ja päätöksellään hyväksynyt hallintosäännön.

 

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30266, etunimi.sukunimi(a)vm.fi.

Lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30455, etunimi.sukunimi(a)vm.fi.