Asiakirjamallit


Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa on laadittu asiakirjamalleja tulevien maakuntien tueksi. 

Sote-palveluntuottajien sopimukset –työryhmä on luonnostellut 11 asiakirjamallia yhteistyössä maakuntien eri alojen asiantuntijoiden kanssa.  Työryhmä on työssään hyödyntänyt myös lausuntokierroksilta tulleita lausuntoja. Työryhmän työskentely päättyi 30.6.2018, mutta asiakirjamallien lopulliset versiot valmistuvat vasta syksyllä 2018 sote-lakiluonnoksiin tehtävien muutosten varmistuttua. Tällä sivulla olevat asiakirjamallit ovat luonnosversioita.

Asiakirjamallit liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaan valinnanvapauteen ja sisältävät esimerkkejä ehdoista, joita maakunta voi harkintansa mukaan asettaa palveluntuottajille (esimerkiksi suoran valinnan palveluissa asetettu ehto vakuuksista). Asiakirjojen esimerkkilauseiden käyttö ei ole velvoittavaa. Maakunnat voivat halutessaan hyödyntää esimerkkilauseita työnsä tukena, ottaen huomioon lakien, asetusten ja viranomaismääräysten velvoitteet. Osa esimerkkilauseista ei välttämättä sovellu sellaisenaan maakunnan käyttöön, esimerkiksi alueellisten erityispiirteiden takia.


Viimeisimmät luonnosversiot asiakirjamalleista, 6.7.2018
 

Lukuohje:

  • Lainsäädännön pohjalta kirjoitettuja esimerkkilauseita on merkitty sinisellä tekstityypillä.
  • Erikseen määriteltyihin palveluihin liittyviä esimerkkilauseita on merkitty värikkäällä tekstityypillä (ei sininen).
  • Maakuntakohtaisiin käytäntöihin liittyviä huomioita on sisällytetty lihavoidulla ja kursivoidulla tekstityypillä.
  • Sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjoista poikkeavat kirjaukset on merkitty harmaalla taustavärillä asiakirjojen välisten erojen havainnollistamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastaa asiakirjamallin mallilauseiden käytöstä aiheutuvista taloudellisista tai ei-taloudellisista vahingoista, virheistä tai ongelmista.
 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anne Arvonen, STM p. 0295 163285

erityisasiantuntija Linda Soikkeli, STM p. 0295 163295