Asiakirjamallit ja ohjeistukset

Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa on laadittu asiakirjamalleja tulevien maakuntien tueksi. 

Sote-tuottajien sopimukset -työryhmä on luonnostellut 11 asiakirjamallia yhteistyössä maakuntien eri alojen asiantuntijoiden kanssa.  Työryhmä on työssään hyödyntänyt myös lausuntokierroksilta tulleita lausuntoja. Työryhmän työskentely päättyi 30.6.2018, mutta asiakirjamallien lopulliset versiot valmistuvat vasta syksyllä 2018 sote-lakiluonnoksiin tehtävien muutosten varmistuttua. Tällä sivulla olevat asiakirjamallit ovat luonnosversioita.

Asiakirjamallit liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaan valinnanvapauteen ja sisältävät esimerkkejä ehdoista, joita maakunta voi harkintansa mukaan asettaa palveluntuottajille (esimerkiksi suoran valinnan palveluissa asetettu ehto vakuuksista). Asiakirjojen esimerkkilauseiden käyttö ei ole velvoittavaa. Maakunnat voivat halutessaan hyödyntää esimerkkilauseita työnsä tukena, ottaen huomioon lakien, asetusten ja viranomaismääräysten velvoitteet. Osa esimerkkilauseista ei välttämättä sovellu sellaisenaan maakunnan käyttöön, esimerkiksi alueellisten erityispiirteiden takia.

Viimeisimmät luonnosversiot asiakirjamalleista

Katso lukuohje tästä.
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastaa asiakirjamallin mallilauseiden käytöstä aiheutuvista taloudellisista tai ei-taloudellisista vahingoista, virheistä tai ongelmista.

Lausuntoyhteenvedot asiakirjamalleista

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Antti Kuopila, STM, p. 0295 163 516, etunimi.sukunimi@stm.fi