Maakunnan hallintopäätökset ja sopimukset


Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa laaditaan asiakirjamalleja tulevien maakuntien tueksi. Hallintopäätös on maakunnan tärkein työväline tuottajien ohjauksessa. Hallintopäätös sisältää yhteiset ehdot maakunnan eri palveluntuottajille. Sopimus on tuottajakohtainen. 

Sosi aali- ja terveysministeriö pyytää nyt palautetta asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisella budjetilla tuo-tettujen palvelujen asiakirjamallien luonnoksista sekä suun terveydenhuollon asiakirjamalleista.  Lausuntoaikaa on 15.6.2018 saakka.
 
Ministeriön sote-palveluntuottajien työryhmä on valmistellut asiakirjamalleja yhteistyössä maakuntien eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Asiakirjamallit liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaan valinnanvapauteen. Asiakirjamallit auttavat maakuntia palveluntuottajille asetettavien ehtojen laatimisessa. Asiakirjamallien käyttö ei ole velvoittavaa, mutta maakunnat voivat halutessaan hyödyntää niitä.
 
15.5.-15.6.2018 kommentoitavaan kokonaisuuteen sisältyvät  malliasiakirjojen luonnokset:

Sote-keskusten asiakirjamallit viimeistellään

Huhtikuussa ministeriö lähetti lausunnolle sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa koskevia asiakirjoja: maakunnan tekemän hallintopäätöksen malliehdot, hallintopäätöksen liitteeksi tuleva palvelukuvausmalli ja palveluntuottajan ja maakunnan välillä laadittavan sopimuksen mallipohja. Saatujen lausuntojen perusteella malliasiakirjoja täydennetään parhaillaan. 
 
Hallintopäätös on maakunnan tärkein työväline tuottajien ohjauksessa. Hallintopäätös sisältää yhteiset ehdot maakunnan eri palveluntuottajille.  Hallintopäätöksen pitää sisältää myös palvelukuvaukset tuottajia varten.  Sopimus on tuottajakohtainen. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden pitää tehdä sopimus maakunnan kanssa. Sopimuksessa tuottajat sitoutuvat hallintopäätöksen mukaiseen toimintaan. 

Kaikki maakunnan ja palveluntuottajien yhteistyöhön liittyvät asiakirjamallit valmistuvat kesäkuun lopulla 2018.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anne Arvonen, STM p. 0295 163285

erityisasiantuntija Linda Soikkeli, STM p. 0295 163295