FI SV

Päivystysuudistuksen valmisteluaineistot

 

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta järjestettiin lausuntokierros 19.5.–10.9.2016. Lausuntoja pyydettiin luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.

Sekä suomenkielisistä että ruotsinkielisistä lausunnoista on koottu excel-taulukot. Taulukoista voi puuttua yksittäisiä lausuntoja, joita ei ole toimitettu vastauksina Webropol-kyselyyn.

Lausuntojen aineistot:

Kuulemistilaisuuksien aineistoja: