FI SV

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistuksen sanasto

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito tarkoittaa yleensä sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja. 

Kiirevastaanotto

Kiirevastaanotolla lääkäri tai hoitaja tapaa potilaan, jonka asia ei edellytä välitöntä arviota tai hoitoa, mutta vaatii arviota vuorokauden kahden sisällä. Näin voi olla esimerkiksi äkillisen sairauden tai pitkäaikaisen sairauden vaikeutumisen takia.

Kuntouttava sairaala

Kuntouttava sairaala keskittyy ihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen, parantamiseen tai palauttamiseen. Usein potilaat ovat iäkkäitä. Kuntouttava sairaala tekee laajasti yhteistyötä terveyskeskusten, sosiaalipalvelujen ja kotipalvelujen kanssa. Sairaala voi tarjota palveluita esimerkiksi yleislääketieteen, geriatrian, neurologian ja sisätautien sekä fysiatrian erikoisaloilla.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä tai kotona annettavaa sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa.

Päivystys (terveydenhuollon)

Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Ympärivuorokautinen päivystystä järjestetään sairaaloiden yhteydessä.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikki kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt, esimerkiksi hoivaa vaille jääneet lapset, nuoret ongelmineen tai vanhukset, joiden kunto heikkenee äkillisesti, tai päihteiden käytön vuoksi nopeasti hoitoa tarvitsevat.

Yhteispäivystys

Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan yksikköä, jossa tarjotaan sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Yksikössä voidaan tarjota myös sosiaalipäivystyksen palveluja.

Ensihoito

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellistä hoitoa ja tarvittaessa kuljettamista hoitoyksikköön.

Kiireellinen hoito

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Kiireetön hoito (ei-kiireellinen hoito)

Esimerkiksi tavalliset flunssaoireet, pitkäaikaiset vaivat, jossa ajanvarausvastaanotolle odottaminen ei vaaranna terveyttä tai reseptien uusimiseen liittyvät asiat eivät vaadi kiireellistä hoitoa. Kiireettömään hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat.

Laajan päivystyksen sairaala

Laajan päivystyksen sairaaloilla tarkoitetaan kahtatoista sairaalaa, joihin on koottu vaativin erikoisalapäivystys. Laajan päivystyksen sairaaloissa ylläpidetään ympärivuorokautisia laajan päivystyksen yksiköitä ja tarjotaan myös sosiaalipäivystystä.

Laajan päivystyksen sairaaloissa on vähintään noin kymmenen eri erikoisalan lääkärit ja sosiaalipäivystyksen ammattilaiset.

Laajan päivystyksen sairaaloista viisi on yliopistosairaaloita ja seitsemän keskussairaaloita.

Yliopistollinen sairaala (yliopistosairaala)

Suomessa on viisi yliopistosairaalaa, jotka antavat erityistason hoitoa. Jotkut vaativat erikoissairaanhoidon palvelut kootaan yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden pohjalta. Kaikki sairaanhoitopiirit kuuluvat jonkin yliopistosairaalan erityisvastuualueeseen.

Päivystävä sairaala

Päivystävässä sairaalassa on ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystä sekä sosiaalihuollon päivystystä. Niissä on myös tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen osaamista.

Terveyskeskuspäivystys (perusterveydenhuollon päivystys)

Terveyskeskuksissa järjestetään päivystyspalveluita virka-aikaan sekä joissakin paikoissa iltaisin ja viikonloppuisin. Terveyskeskuksen päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.  Vakavassa, henkeä uhkaavassa sairaustapauksessa ota aina otettava yhteyttä valtakunnalliseen hätänumeroon 112.

Päivystyshoito

Päivystyshoito on alle 24 tunnin kuluessa yhteydenotosta annettavaa arviointia ja hoitoa, jota ei voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahentumista tai vamman vaikeutumista.  Siksi sitä tarvitaan kaikkina vuorokauden aikoina.