FI SV

Reformen av arbetsfördelningen mellan sjukhusen

Arbetsfördelningen mellan de fem universitetscentralsjukhusen inom den specialiserade sjukvården ska förnyas så att vissa uppgifter i framtiden inte utförs vid alla enheter. Enligt förslagets arbetsfördelning ska en del av sjukhusen stå för vissa av den specialiserade sjukvårdens uppgifter i hela landet. Sådana uppgifter är även i fortsättningen till exempel organtransplantationer och svåra brännskador.

De utredningar om reformen av arbetsfördelningen mellan sjukhusen

De utredningar om principer för specialområdena i samband med reformen av arbetsfördelningen mellan sjukhusen som social- och hälsovårdsministeriet har beställt är klara. Rapporterna gäller arbetsfördelningen i fråga om ortopedi och traumatologi, cancerkirurgi, vissa konservativa medicinska områden samt mun- och tandvård.

Utredningarna (på finska):