Sairaaloiden työnjaon uudistaminen

Erikoissairaanhoidon työnjako nykyisen viiden yliopistollisen keskussairaalan välillä uudistuu siten, että tiettyjä erikoissairaanhoidon tehtäviä ei jatkossa hoideta kaikissa viidessä paikassa. Työnjaon mukaisesti osa yliopistollisista sairaaloista hoitaa tiettyjä erikoissairaanhoidon tehtäviä valtakunnallisesti. Tällaisia erikoissairaanhoidon tehtäviä ovat jatkossakin esimerkiksi elinsiirrot ja vaikeat palovammat.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin valtakunnallisesta ja alueellisesta erikoissairaanhoidon sairaaloiden työnjaosta ja keskitettävistä tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista.

Päivystyksen toteuttamisen edellytyksistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Selvityshenkilöiden raportit sairaaloiden työnjaon uudistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut selvityksiä sairaaloiden työnjaon uudistamisen erikoisaloja koskevista periaatteista. Raportit koskevat ortopedian ja traumatologian, syöpäkirurgian, eräiden konservatiivisten alojen ja suun terveydenhuollon työnjakoa. Tavoitteena on, että kaikissa hoitavissa yksiköissä on riittävästi osaamista sekä päivystysaikana että kiireettömässä hoidossa.