Maakuntien yhteiset verkkosisällöt 

Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeessa tuotetaan yhteisiä palvelupolkuja ja tietosisältöjä maakuntien käyttöön.

Tutustu aineistoihin Innokylässä: Maakuntien yhteisen verkkosisällöt

Tietosisältöjä tuotetaan niistä lakisääteisesti palveluista, jotka siirtyvät maakuntien vastuulle. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ohjeistus Suomi.fi-palvelutietovarannon sisältöjen tuotantoon ja hallittuun siirtymään kunnilta ja virastoilta maakunnille. Palvelutietovarantoon tuotetaan myös pohjakuvauksia palveluista, joita maakunnat tarjoavat. Työn pohjana on yhteinen sisältökonsepti, joka tuotetaan palvelumuotoilun keinoin.

Yhteisillä tietosisällöillä pyritään tehokkuuteen ja tiedon luotettavuuteen. Kun maakunnat hyödyntävät yhdessä tuotettuja tietosisältöjä, ei jokaisen maakunnan tarvitse tuottaa tekstejä asioista, jotka ovat kaikille maakunnille yhteisiä. Yhteiset tietosisällöt hyödyttävät myös loppukäyttäjää: asiakas ei törmää samasta aiheesta kirjoitettuihin hieman erilaisiin teksteihin eikä hänen tarvitse miettiä, mistä hän löytää ajantasaisimman tiedon.

Yhteiset tietosisällöt eivät kuitenkaan sulje pois paikallisuutta. Maakunnat voivat täydentää yhteisiä tietosisältöjä omilla sisällöillään. Sisältöjä voi näyttää eri verkkopalvelussa avointen rajapintojen kautta. Kaikki yhteisesti tuotetut tietosisällöt kuitenkin esitetään vähintään Suomi.fi-verkkopalvelussa, johon Suomi.fi-palveluiden jatkokehityshanke toteuttaa maakuntanäkymät. 

Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hanke kokoaa yhteen laajan joukon substanssi- ja viestintäasiantuntijoita maakuntien liitoista, virastoista ja ministeriöistä. Ensimmäiseksi hankkeessa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen tietosisältöjä. Myöhemmin tuotetaan tietosisältöjä mm. alueiden käytöstä ja ympäristöstä, kasvupalveluista sekä maakuntien päätöksenteosta ja osallisuudesta.

Hankkeessa aloitetaan käyttäjätarinoiden ja palvelupolkujen määrittelyllä maaliskuussa. Huhti-toukokuussa tuotetaan sisältökonsepti ja tuotantomalli. Tietosisällöt valmistuvat loppuvuodesta.

Työryhmät ja verkostot

Maakunnat ovat ilmoittaneet edustajansa aihekohtaisiin ryhmiin.

Ryhmät (Innokylä)

Lisäksi muodostetaan avoin verkosto, jonka kautta kaikki halukkaat voivat osallistua työhön.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan verkostoon, ota yhteyttä!

Lisätietoja

hankepäällikkö Janne Pajusalo, Väestörekisterikeskus, p. 050 377 4626, ext.janne.pajusalo(at)vrk.fi

suunnittelija Terhi Tuokkola, Suomi.fi-verkkotoimitus, Väestörekisterikeskus, p. 0295 535 097, terhi.tuokkola(at)vrk.fi