FI SV EN

Vastuut ja tehtävät 

Maakunnat

Maakunnan on järjestettävä tietohallintonsa siten, että tietohallinto voi ottaa vastuun maakuntansa ICT- palvelujen järjestämisestä, muutoksen läpiviennistä ja arkkitehtuurien hallinnasta siirtymävaiheen aikana palvelukeskuksen tehtävät ja palvelut huomioon ottaen.  

Jokaisen tulevan maakunnan tietohallinnon ja ICT-palvelujen suunnittelu, järjestäminen sekä siirtymän läpivienti on maakunnallisen valmisteluorganisaation vastuulla. Kunkin maakunnan valmisteluorganisaatio päättää, miten ICT-palvelut järjestetään olemassa olevia rakenteita, sopimuksia ja tuottajia käyttäen.  

Kansalliset toimijat

Valtiovarainministeriö vastaa julkisen tietohallinnon ja tietopolitiikan ohjauksesta ja kehittämisestä. Valtiovarainministeriöön kootaan valtioneuvoston yhteinen ohjaustoiminto maakuntien digitalisoinnin ja tietohallinnon sekä siihen liittyvien investointien ohjausta varten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tietojärjestelmät ja tietopolitiikka ovat hyvin olennainen osa maakuntien tietohallinnon ja digitalisoinnin kokonaisuutta ja kansalaisten palveluita. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee valtiovarainministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä koskevat asiat. Lisäksi STM huolehtii yhtenäispolitiikan toimeenpanosta ja arvioinnista maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasidonnaisten tietojärjestelmien, tietopolitiikan ja tietohallinnon osalta. STM vastaa myös Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietopolitiikan mukaisesta ohjauksesta.

Kunkin toimialan ministeriö osallistuu toimenpide-ehdotusten valmisteluun sekä seurantaan ja arviointiin erityisesti toimialansa toimialasidonnaisten ICT-ratkaisujen osalta.

Vimana Oy ja SoteDigi Oy

Vimana Oy:n keskeisenä tehtävänä on kehittää ja järjestää asiakkailleen digitalisaatiota ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistäviä ICT-infrapalveluita, toimialariippumattomia ja toimialasidonnaisia järjestelmäpalveluita sekä ICT:n asiantuntijapalveluita. 

SoteDigi Oy vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä. SoteDigi-yhtiö toimii yhtenäispolitiikan ja maakuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta.

Lue lisää

Vimanan ja SoteDigin tehtävät