Tavoitteet ja aikataulu

Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin. Uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta.  

Digimuutosohjelma keskittyy erityisesti seuraavien kokonaisuuksien edistämiseen:  

  • Sujuva palvelu- ja työskentely-ympäristö.  
  • Kustannusten kasvun hillintä.  
  • Tietojärjestelmät tukevat palvelujen ohjaamista ja sen myötä vähentävät alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja palveluiden saatavuudessa.  
  • Vimana ja SoteDigi -yhtiöt toteuttavat moderneja valtakunnallisia ICT-ratkaisuja ja kehittämispalveluja maakunnille siten, että SoteDigillä on kehittämisvelvoite ja Vimanalla tuotantovastuu kansallisista digitaalisista palveluista. 

Aikataulu

Maakunta- ja sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen. Lue lisää aikataulusta

Kansallisella toteutusvastuulla olevien digimuutosohjelman hankekokonaisuuksien aikatauluihin voi tutustua digimuutosohjelman esittelyssä sekä hankkeiden sivuilla.