Perustietotekniikkaratkaisut

Vimana Oy:n ensimmäiset valmistelussa olevat palvelut, hankkeet ja käynnistysprojektit ovat seuraavat:

ViVa-tiimityöympäristön toteutus

Vimanan palvelutuotannon rakentamisvaihe on käynnistetty syksyllä 2017. Vimanan peruspalveluihin kuuluva ja tavoitteena ollut Microsoft O365 teknologiaan pohjautuva ViVa-tiimityöympäristö on pilottikäytössä ensimmäisillä maakunnilla. Palvelut on pystytetty hyödyntämällä olemassa olevia Valtor-hankintasopimuksia aiemmin valittujen toimittajien kanssa.

ViVa-palvelu tarjoaa käyttäjille toimistokäyttöön tarkoitetut työkalut. Palvelu pitää sisällään sähköpostin, kalenterin, kokous- ja neuvottelutyökalut, Office-työkalut, tiimityötilan (SharePoint), dokumentin hallinnan (OneDrive) ja tuen videoiden jakamiseen (Stream). Lisäksi ViVa-tiimityöympäristö tarjoaa keväällä 2018 myös intranet tuen maakunnille.

Käyttövaltuushallinta (KVH) 

Keskitetty käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta on välttämätön Vimanan palveluiden järkevälle käyttötavalle maakunnissa. Tavoitteena on käynnistää KVH-palvelut mahdollisimman nopeasti (2019), jotta maakuntien käyttäjien siirtyminen Vimanan palveluihin on mahdollista järkevällä tavalla. KVH mahdollistaa palvelun piirissä olevien käyttäjien toimimisen tulevaisuudessa yhdellä identiteetillä maakuntien ja keskitettyjen palveluiden välillä (2020).  

Perustietotekniikan hankintojen valmistelu on alkanut

Vimanan tavoitteena on tehokkaiden ja kilpailukykyisten palveluiden tuottaminen. Näiden palveluiden tuottaminen edellyttää hyvää hankintatoimea ja toimittajien kilpailutusta palveluiden pitämiseksi kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Perustietotekniikan hankintapalvelun (PTT) tehtävänä on sopimuksiin liittyvät järjestelyt ja hankinnat.

Tietoverkkojen muutoksia tarvitaan

Vimanan palveluiden käyttö maakunnissa edellyttää tietoliikennejärjestelyiden toteuttamista maakuntien sisällä ja yhteisten palvelujen välillä. Tavoitteena on yhdistää tietoliikenneverkkoja erilaisten keskittymien avulla hyödyntämällä ensi vaiheessa olemassa olevia ratkaisuja ja rakentamalla myöhemmin palveluita parhaiten tukeva kytkentäydin maakuntien ja palveluiden käyttöön. Nämä ratkaisut voi sisältää myös konesali- ja kapasiteettipalveluihin kohdistuvia järjestelyjä.

Yleisen asianhallinnan järjestelmän valmistelu ja toteutus

Maakunta tarvitsee toimiakseen virallisten hallinnollisten asioiden kirjaamiseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin asianhallintajärjestelmän. Asianhallintajärjestelmän tulee integroitua muihin maakunnan järjestäjä- ja liikelaitosorganisaation hallinnollisiin järjestelmiin, sillä tulee olla sähköisen säilytyksen lupa ja mahdollisuus käyttää sähköistä hyväksymismenettelyä. Asianhallintaan liittyvä esi-selvitys on käynnissä Vimanan johdolla ja yhdessä maakuntien edustajien kanssa.

Suomi.fi-palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki maakunnissa

Muutoksen jälkeisessä siirtymävaiheessa lähdetään keskittämään Suomi.fi- palvelujen käyttöönottoa maakunnissa. Vimanan tukee Väestörekisterikeskusta Suomi.fi -palveluiden sovittamisessa maakuntien arkkitehtuureihin. Tavoitteena on, että Vimana vastaa keskitetysti Suomi.fi-palvelutuotteiden käyttöönotosta ja käytöstä maakunnissa.

Muiden kuin esiselvityksessä mukana olleiden palveluaihioiden käyttöönotto

Vimanan selvityksessä olevia muita palveluaihioita, joiden toteuttamisesta tehdään erilliset päätökset, ovat tällä hetkellä:

  • Vimana-verkkopalvelu
  • valtiolle jäävien järjestelmien liityntäpinnat
  • järjestäjien työkalut.

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, kalle.toivonen(at)vimana.fi