Kanta-palveluiden muutokset

 Kanta-palveluihin on tehtävä toiminnallisia muutoksia, kun julkisten sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy perustettaville 18 maakunnalle. Näitä toiminnallisuuksia on linjattu ns. maakuntalaissa, järjestämislaissa ja valinnanvapauslaissa. Muutosten  toimeenpano vaiheistetaan valinnanvapauslain ja asiakastietolain toimeenpanon mukaan.

Asiakirjojen omistajuus siirretään maakunnille

Projektissa määritellään säännöt ja toteutetaan tekniset ratkaisut, joilla nykyisten julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjien nimissä olevien asiakirjojen omistajuus siirretään maakunnille. Lisäksi toteutetaan Kanta-palveluihin (Potilastiedon arkisto, Kuva-arkisto, Vanhat asiakirjat ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto) toiminnallisuus, joilla nämä siirrot aikanaan toteutetaan.

Kansalainen voi valita Omakannasta sosiaali- ja terveyskeskuksen, suun terveydenhuollon yksikön sekä maakunnan liikelaitoksen

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan sote-keskuksen valintamahdollisuus piloteille Omakannassa syksyyn 2018 mennessä. Vuoden 2018 aikana toteutetaan Omakantaan myös suun terveydenhuollon yksikön valinta.

Tavoitteena on, että vuonna 2021 Omakanta-palvelusta voi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen, suun terveydenhuollon yksikön ja maakunnan liikelaitoksen sekä selata omia valintatietojaan.

Omakanta integroituu myös  Suomi.fi- ja muihin palveluihin, jossa tarjotaan lisätietoja sote-palveluista ja niiden tuottajista.

Mahdollistetaan asiakirjojen arkistointi ja käyttö maakuntien lukuun

Projektissa tehdään tarvittavat määrittelyt ja toteutetaan muutokset niin, että uudessa sote-organisaatiorakenteessa tuottajat voivat arkistoida ja käyttää asiakirjoja maakuntien lukuun Potilastiedon, Sosiaalihuollon asiakastietojen ja Kuva-aineistojen arkistoissa. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan suoran valinnanvapauden tarvitsemat ratkaisut, joita tarvitaan valinnanvapauspilottien käyttöä varten.

Asiakastukimalli, materiaalit ja ohjeistukset sote-toimijoille ja tietojärjestelmätoimittajille

Projektissa tuotetaan Kanta-palvelujen asiakastukimalli sekä sen edellyttämät tukimateriaalit ja ohjeistukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sekä tietojärjestelmätoimittajien hyödynnettäväksi uuden lainsäädännön mukaisesti.  Näin lainsäädännön mukaisten muutosten läpivienti saadaan onnistumaan ja Kanta-palvelujen hyödyntämisen jatkuvuus pystytään varmistamaan.

Lisäksi hankkeessa määritellään sote-uudistukseen liittyvät asiakas- ja potilastietojen käyttövaltuuksien hallinnan ja käytön seurannan ratkaisut sekä järjestelmien yhteistestauksen ja sertifioinnin vaatimukset. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten tietojen hyödyntämiseen ja Kanta-palvelujen arkkitehtuuriin sote-uudistuksen johdosta tarvittavien muutosten määrittely ja toteuttaminen ovat osa hanketta.

Toteutus ja aikataulu

Hankkeen työt toteutetaan ajalla 05/2017–12/2020.  Hankkeesta vastaavat THL:n Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö ja Kelan Kanta-palvelujen yksikkö.