Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisut

Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisuja työstettiin kevään 2018 aikana kahden hankekokonaisuuden avulla.

1. Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä

Suunnitteluhankkeessa selkeytetään:

  • mitä nykyisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää maakuntien järjestämistehtävässä
  • mitä uusia ratkaisuja tullaan kehittämään keskitetysti ja minkälainen siirtymävaihe uudistamiseen tarvitaan
  • mitkä ovat merkittävimmät järjestelmät, joiden kehittämisestä maakunnat vastaavat itsenäisesti
  • mitä tietovarantoja sekä keskeisiä tietoja järjestämistehtävän digipalveluissa tullaan hyödyntämään, jotta yhteensopivuus varmistetaan.

Maakuntien asiakkuudenhallinnan integraatiotarpeiden kuvaus on myös osa hankkeen lopputuloksia. Hanke on jaettu viiteen työpakettiin.

2. Sote-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet

Hankkeita on kolme: valtakunnallisten toimijoiden arkkitehtuuri, sote-järjestämisen tietomalli sekä tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen esiselvitys.

Hankkeissa laaditaan:

  • valtakunnallisten sote-tiedon toisiokäyttöön liittyvien valtakunnallisten toimijoiden tietojärjestelmäratkaisujen tavoitearkkitehtuuri
  • maakuntajärjestäjän tietomalli, johon kuvataan kaikille maakunnille yhteiset järjestämisen tiedot
  • esiselvitys maakunnan tiedolla johtamisen tarpeista sekä näihin vastaavista tietojärjestelmäratkaisuista ja niiden välisistä suhteista.

Molemmissa kokonaisuuksissa maakunnat joko koordinoivat työpaketteja ja/tai osallistuvat kokonaisuuksien työstöön. Suunnitteluhankkeet käynnistyivät yhteisellä työpajalla 16.2.2018. Lue lisää työpajasta. Hankkeiden yhteinen päätösseminaari oli 19.6. Seminaarin materiaalit ovat saatavilla täältä.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Mikko Huovila, mikko.huovila(at)stm.fi