Johtaminen ja osaaminen

Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisuja työstettiin kevään 2018 aikana esisuunnitteluhankkeissa. Esisuunnitteluhankkeiden yhteinen päätösseminaari oli 19.6.2018. Seminaarin materiaalit ovat saatavilla täältä.

Esisuunnitteluhankkeissa tunnistettiin potentiaalisia kaikille maakunnille yhteisten ICT-palvelujen alueita. Näihin perustuen on käynnistetty SOTE-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma. Lisäksi maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:ssä on käynnistetty Maakuntien tiedolla johtamisen hanke (MaTi) sekä Maakuntien asiakkuuden hallinnan esiselvitysprojekti.

Lue lisää:

Keskitetyn tietojohtamisen ratkaisut - 11.3.2019

Vimanan MaTi-hanke luo työvälineitä maakuntien tiedolla johtamiseen - 2.10.2018

CRM-esiselvitysprojektin aloitusseminaarissa työstettiin maakuntien yhteisen asiakkuudenhallinnan tiekarttaa -28.9.2018

Lisätietoja

Tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Mikko Huovila, mikko.huovila(at)stm.fi

Maakunnallisten kasvupalvelujen tiedolla johtamisen hanke

Tiedolla johtaminen on toimintatapa, jolla kerättyä tietoa jalostetaan ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kasvupalveluvirasto tuottavat myös työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuun siirryttyä maakunnille johtamisen, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tietoa toiminnasta, taloudesta, vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja laadusta. Tietoja hyödyntävät omassa toiminnassaan maakunnat, valtioneuvosto, ministeriöt, virastot, kunnat ja kasvupalvelutuottajat sekä asiakkaat.

Maakunnille

 • Johtamisen ja järjestämistehtävän tueksi:
  • Dataa kasvupalveluista maakuntien tietoaltaisiin tai tietovarastoon tiedon yhdistelyä ja raportointia varten
  • Kustannushyötyjä kuten mm. valmiit integraatiot lähdejärjestelmiin, käsitemallien ja tietomallien keskitetty hallinta
  • Yhteismitalliset ja vertailukelpoiset indikaattorit (toiminta, talous, vaikuttavuus, tehokkuus, laatu)

Ministeriöille ja virastoille

 • Yhteismitalliset ja vertailukelpoiset indikaattorit (toiminta, talous, vaikuttavuus, tehokkuus, laatu

Palveluntuottajille ja kasvupalvelujen asiakkaille

 • Vertailukelpoista tietoa laadusta ja suoriutumisesta valinnanvapauden ja kehittämistyön tueksi

Kasvupalveluista tuotetaan ajantasaista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, joka on käytettävissä tarkoituksenmukaisessa muodossa. Maakunnallista kasvupalvelua koskeva tieto on sovitettavissa yhteen valtakunnallisen kasvupalvelun (Business Finland) kanssa. Tieto on käytettävissä kunkin maakunnan omassa tiedolla johtamisen kokonaisratkaisussa.

Projektissa luodaan yhteinen maakunnallisten kasvupalvelujen (työllisyyspalvelut) tietovarasto ja BI-raportointiratkaisu, joka tukee ja mahdollistaa ylläkuvattujen tavoitteiden saavuttamisen. Kehitettävä ratkaisu tulee mahdollistamaan kehittyneen data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen.

Hankkeen vaihteet:

 • Esiselvitys ja tietotarvekartoitus tehty 2017.

 • Indikaattorien ja tietotarpeiden täsmennys sekä raporttimallien ja lähdejärjestelmien kartoitus. Tietovaraston ja BI-raportointiratkaisun toimittajan valinta. Projektin ja ylläpidonaikaisen hallintamallin kuvaaminen ja välineiden valinta. Toteutusaika 03/2018-12/2018.

 • Tietovaraston ja BI-raportointiratkaisun teknisen arkkitehtuurin, tiedonmallinnuksen-, kehitys-, tuotanto ja testauskäytäntöjen suunnittelu ja toteuttaminen. Sidosryhmätyö mm. VM/ Maakuntatieto-ohjelman, Vimanan, maakuntien kasvupalveluvalmisteluryhmän sekä Business Finland kanssa. Toteutusaika 2019-2020.

Yhteistyö Työnvälitystilastojärjestelmän ja kasvupalvelujen tiedolla johtamisen projektin osalta on myös aloitettu liittyen yhteisiin tieto- ja raportointitarpeisiin. Työnvälitystilastojärjestelmä liittyy mukaan maakunnallisten kasvupalveluiden tiedolla johtamisen –projektiin.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Lea Pitkänen, KEHA-keskus, lea.pitkanen(a)ely-keskus.fi

Strategiajohtaja Jouko Nieminen, KEHA-keskus, jouko.nieminen(a)ely-keskus.fi

Neuvotteleva virkamies Tuija Groop, TEM, tuija.groop(a)tem.fi