Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisut

Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisuja työstetään kahden hankekokonaisuuden avulla.

1. Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä

Suunnitteluhankkeessa selkeytetään:

  • mitä nykyisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää maakuntien järjestämistehtävässä
  • mitä uusia ratkaisuja tullaan kehittämään keskitetysti ja minkälainen siirtymävaihe uudistamiseen tarvitaan
  • mitkä ovat merkittävimmät järjestelmät, joiden kehittämisestä maakunnat vastaavat itsenäisesti
  • mitä tietovarantoja sekä keskeisiä tietoja järjestämistehtävän digipalveluissa tullaan hyödyntämään, jotta yhteensopivuus varmistetaan.

Maakuntien asiakkuudenhallinnan integraatiotarpeiden kuvaus on myös osa hankkeen lopputuloksia. Hanke on jaettu viiteen työpakettiin.

2. Sote-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet

Hankkeita on kolme: valtakunnallisten toimijoiden arkkitehtuuri, sote-järjestämisen tietomalli sekä tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen esiselvitys.

Hankkeissa laaditaan:

  • valtakunnallisten sote-tiedon toisiokäyttöön liittyvien valtakunnallisten toimijoiden tietojärjestelmäratkaisujen tavoitearkkitehtuuri
  • maakuntajärjestäjän tietomalli, johon kuvataan kaikille maakunnille yhteiset järjestämisen tiedot
  • esiselvitys maakunnan tiedolla johtamisen tarpeista sekä näihin vastaavista tietojärjestelmäratkaisuista ja niiden välisistä suhteista.

Molemmissa kokonaisuuksissa maakunnat joko koordinoivat työpaketteja ja/tai osallistuvat kokonaisuuksien työstöön.

Maakunnan digipalveluiden sote-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet käynnistyivät yhteisellä työpajalla 16.2.2018. Lue lisää työpajasta.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Mikko Huovila, mikko.huovila(at)stm.fi