FI SV EN

ICT-rahoitus

Maakuntien vastuulla olevia valmistelu- ja toteutustehtäviä on avustettu valtion talousarvioon varatusta määrärahasta. Kansallisella toteutusvastuulla olevia hankkeiden rahoitus on keskitetty valtiovarainministeriön pääluokan momentille, ja sen käytöstä on linjattu ministeriöiden yhteisellä käyttösuunnitelmalla. Digimuutosohjelman hanketoimisto valmistelee sekä kansallisesti toteutettavien hankesalkkukokonaisuuksien rahoitusta että maakuntien ICT-toteutuksiin tarkoitettujen valtionavustusten myöntämistä koskevat esitykset. 

Rahoitusta on kohdennettu valmistelusta vastaaville maakunnan liitoille vuonna 2017 yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Rahoitusta on jaettu kahdessa erässä. Ensimmäinen rahoituserä oli tarkoitettu nykytilan kartoituksen aloittamiseen. Toisessa erässä rahoitetaan tarvittavan muutoksen suunnittelua ja valmistelua.  Maakuntien liitot voivat käyttää vuonna 2017 myönnettyä avustusta myös vuonna 2018 esivalmisteluvaiheen päättymiseen saakka.

Vuoden 2018 rahoitusavustukset maakunnille on maksettu kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksettiin kesäkuun 2018 alussa ja toinen erä maksettiin syyskuun 2018 lopussa. Rahoitusta haettiin maakuntakohtaisilla tarkennetuilla suunnitelmilla.

Vuoden 2019 osalta TAE valmistelut on tehty ja arvio vuoden 2020 tarpeista (JTS 2020) on työn alla

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Vesa Lipponen, vesa.lipponen(at)vm.fi