FI SV EN

ICT-rahoitus

Maakuntien vastuulla olevia valmistelu- ja toteutustehtäviä on avustettu valtion talousarvioon varatusta määrärahasta. Kansallisella toteutusvastuulla olevia hankkeiden rahoitus on keskitetty valtiovarainministeriön pääluokan momentille, ja sen käytöstä on linjattu ministeriöiden yhteisellä käyttösuunnitelmalla. Digimuutosohjelman hanketoimisto valmistelee sekä kansallisesti toteutettavien hankesalkkukokonaisuuksien rahoitusta että maakuntien ICT-toteutuksiin tarkoitettujen valtionavustusten myöntämistä koskevat esitykset. 

Rahoitusta on kohdennettu valmistelusta vastaaville maakunnan liitoille vuonna 2017 yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Rahoitusta on jaettu kahdessa erässä. Ensimmäinen rahoituserä oli tarkoitettu nykytilan kartoituksen aloittamiseen. Toisessa erässä rahoitetaan tarvittavan muutoksen suunnittelua ja valmistelua.  Maakuntien liitot voivat käyttää vuonna 2017 myönnettyä avustusta myös vuonna 2018 esivalmisteluvaiheen päättymiseen saakka.

Vuonna 2018 rahoitus on maakunnille vähintään 71 miljoonaa euroa. Rahoitusta haetaan maakuntakohtaisilla tarkennetuilla suunnitelmilla. Avustusta myönnetään hakemuksesta ennalta hyväksyttyihin ja määriteltyihin kustannuksiin. Hakemukset käsitellään kahdessa erässä ja viedään hyväksyttäväksi maalis- ja huhtikuussa. Joustava aikataulu johtuu maakuntien erilaisesta etenemistahdista. Päätöksenteon jakamisella mahdollistetaan suunnittelussa edenneiden maakuntien siirtyminen toimeenpanoon.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Vesa Lipponen, vesa.lipponen(at)vm.fi