Reformprogram för digitalisering av tjänsterna

Regeringen har fastställt riktlinjer för hur digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och tjänsterna och den IKT-verksamhet som behövs i samband med denna genomförs inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Landskapet är i fortsättningen en av de viktigaste leverantörerna av digitala tjänster inom offentlig förvaltning. Alla som bor i Finland och även en majoritet av företagen kommer att bli framtida kunder hos landskapen. Därför är det viktigt att genomföra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och tjänsterna som en enhetlig digital serviceplattform. Målet är att främja invånarnas, företagens och samfundens verksamhet samt att skapa förutsättningar för tillväxt för ny affärsverksamhet.

För att nå målen skapas ett ekosystem för service som består av flera skikt. I systemet förenas olika aktörers datasystem, verksamhetsprocesser och ett smidigt informationsutbyte. I framtiden har den offentliga produktionen av social- och hälsotjänster tillgång till 2–3 patient- och klientdatasystem som en del av ekosystemet för service. Systemen stöder och effektiviserar social- och hälsovårdens verksamhet så omfattande som möjligt.

Digitaliseringen genomförs med hjälp av ett reformprogram

Åtgärderna samlas till ett enhetligt reformprogram som även finansieras som en helhet. Reformprogrammet är en grund för genomförandet på riksnivå och i landskapen. Målet med reformprogrammet är att i enlighet med målet genomföra en helhet bestående av flera aktörer och tjänster i flera skikt så kostnadseffektivt som möjligt.

Principer och riktlinjer för genomförandet av landskapens IKT-tjänster och digitaliseringen presenteras närmare i en promemoria och bildspel som bifogats.

Bilagor

 

Ytterligare information

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet, tfn 0295 163 012
Maritta Korhonen, informationsförvaltningsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 344