Työvoimahallinnon kärkihankkeena on palvelujen kehittäminen digitalisaation keinoin

Hallitusohjelman kärkihankkeen ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi” toimenpiteenä on digitaalisuuden täysimääräinen hyödyntäminen TE-palveluissa. TE-palvelujen digitalisaation avulla tähdätään uusiin tehokkaisiin palveluihin, toimintatapoihin ja mahdollistetaan rakenteelliset uudistukset.

Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöiset, kattavat ja automaatiota hyödyntävät digitaaliset TE-palvelut, jotka muodostavat ekosysteemin, joka perustuu eri toimijoiden kumppanuuteen, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja tiedon hyödyntämiseen. Yhteistyöllä ja yhteisten tietovarastojen hyödyntämisellä voidaan merkittävästi supistaa moninkertaista työtä ja lisätä palvelujen saumattomuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa TE-palvelujen digitalisaatio -hankkeen strategisesta ohjauksesta ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Valtakunnalliset digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmät Kasvupalveluviraston vastuulle

Lakiluonnoksessa Kasvupalveluvirastosta ehdotetaan, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi kasvupalveluja vastaavien tietohallintopalvelujensa tuottamista valtiolle ja maakunnille. Kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) nimi muutettaisiin Kasvupalveluvirastoksi.

Viraston keskeisenä tehtävänä olisi valtion ja maakuntien yhdessä käyttämien työ- ja elinkeinohallinnon sähköisten ja digitaalisten palvelujen sekä tietojärjestelmien ja alustojen tuottaminen ja ylläpitäminen. Kasvupalveluvirastoon siirrettäisiin myös työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallisessa asiakaspalvelukeskuksessa hoidettavat sähköisten ja digitaalisten palvelujen käytön tukea koskevat tehtävät. Kasvupalveluvirasto tarjoaisi sähköisten ja digitaalisten palvelujen käytön tukea loppuasiakkaille, viranomaisille, palveluntuottajille ja muille sidosryhmille.


LisätietojaTEM:in hallinnonalan digihankkeista:

Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, TEM, Alueet ja kasvupalvelut, Digitalisaatio ja tieto, p. 0295063680, sirpa.alitalo(at)tem.fi
Kehittämisjohtaja Vesa Jouppila, KEHA-keskus, p. 0295 020 322, vesa.jouppila(at)ely-keskus.fi
TE-digin hankejohtaja Mikko Rantahalme, mikko.rantahalme(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja Työmarkkinatori-hankkeesta:
Tutustu Työmarkkinatorin yleisesittelyyn
TE-digin hankejohtaja Mikko Rantahalme, mikko.rantahalme(at)ely-keskus.fi,
hankejohtaja Jarmo Kovero, jarmo.kovero(at)ely-keskus.fi

 

 

Työmarkkinatori

Työmarkkinatorista rakentuu lähivuosina valtakunnallinen palvelukokonaisuus, jonka kautta työnhakija ja työnantaja löytävät kaikki tarvitsemansa palvelut. Jatkossa työnhakija näkee Työmarkkinatorilla sekä julkiset että mukana olevien yksityisten palveluntarjoajien työpaikat ja koulutusmahdollisuudet, sekä työmarkkinoihin liittyvät tiedot.

Lue lisää Työmarkkinatorista

Siirry Työmarkkinatorin omille sivuille

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri ja tarkentavat kohdearkkitehtuurit

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri jäsentää kasvupalvelujen kansallisen toimintamallin meneillään olevan ja tulevan kehitystyön tueksi. Kokonaisarkkitehtuuri tavoitteena on muodostaa kasvupalvelu- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kasvupalveluihin liittyvä kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminallisuudesta. 

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri kattaa sekä valtakunnalliset kasvupalvelut että maakuntien kasvupalvelut.

Tutustu tarkemmin kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuriin ja tarkentaviin kohdearkkitehtuureihin