Muutoksessa-blogi

Yhdessä ja hyvin valmistellen – niin syntyvät kasvupalvelut

Marja-Riitta Pihlman Julkaisupäivä 9.5.2018 8.01 Blogit TEM

On hyvä, että kasvupalvelu-uudistus alkaa vähitellen herättää laajempaakin kiinnostusta, sillä kyseessä on iso uudistus. 

Alueiden elinvoiman ja kasvun, työllisyyden ja yritysten menestymisen kannalta uudistus on merkittävä. Jo nyt on näkyvissä työvoimapula useilla aloilla ja alueilla. Siksi on tärkeää, että uudistus tuo työnhakijoille ja yrittäjille entistä tehokkaampia ja monipuolisempia palveluita. Yhtä tärkeää on, että maakunnat voivat järjestää palvelut parhaiten omaan tilanteeseensa ja alueen tarpeisiin sopivasti.

Siihen antaa mahdollisuuden nyt valmistelussa oleva lainsäädäntö. Maakunnilla on mahdollisuus tuottaa palvelut itse tai ostaa niitä palveluntuottajilta. Maakunnan kasvupalvelujen ja kuntien elinvoimapalvelujen yhteensovittaminen on tärkeää asiakkaille ja julkiselle taloudelle. Tähän allianssimalli luo hyvä puitteet.

Suureen muutokseen on valmistauduttu hyvin.

Muutosta on suunniteltu vuodesta 2015 lähtien – osallistaen ja kuullen sidosryhmiä ja toimijoita, joihin muutos vaikuttaa. Käynnissä on alueellisia kokeiluja, joissa testataan kuntien ja TE-palvelujen tiivistä yhteistyötä, uusia palvelumalleja ja hankitaan palveluja yksityisiltä toimijoilta. Parhaillaan valmistelemme yhteistyössä ELY-keskusten, TE-toimistojen ja muiden aluetoimijoiden kanssa kasvupalvelupilotteja, joissa edelleen kokeilemme uusia ideoita palvelujen järjestämiseen.

Valmistelu ja kokeilut halutaan toteuttaa huolella, jotta maakunnilla olisi mahdollisimman sujuva lähtö uuteen vuoden 2020 alussa. On järkevää testata mikä toimii ja mikä ei. Testaamista ja varmistamista vaativat myös muun muassa järjestäjä- ja hankintaosaaminen, uusien kumppanuuksien rakentaminen, tietojärjestelmät ja tietosuoja. Erityiseen testiin uudistuksessa joutuu myös viestintä – miten parhaiten tavoitetaan työnhakijat ja yritykset, ja miten heille kerrotaan palveluista?

Palvelujen hankinta yhteistyökumppaneilta on jo nyt arkipäivää TE-palveluissa.

Valtaosa TE-toimistojen tarjoamasta valmennuksesta ja koulutuksesta hankitaan tänäkin päivänä niitä tarjoavilta organisaatioilta. Siksi väitteet palvelujen yksityistämisestä kuulostavat kummallisilta – siitähän tässä uudistuksessa ei ole kyse.

Kyseessä on tietenkin myös arvovalinta: millaisena näemme tulevaisuudessa julkisen ja yksityisen toimijan roolit työllisyyden hoidossa? Mitä saavutamme sillä, kun yhdistämme julkisen ja yksityisen toimijan voimat työllisyyden hoidossa ja yritystoiminnan edistämisessä? Miten voimme uudella tavalla yhdistää sote-palveluita ja työllisyyden hoidon palveluita? Millaisen roolin haluamme säilyvän valtiolla, mitkä ovat maakuntien ja kuntien roolit? Olipa vastaus näihin mikä tahansa, selvää on, että nopean työllistymisen ja yritysten kasvun pitää ohjata valintojamme.

Maakunnissa tehdään jo hartiavoimin töitä uudistuksen läpiviemiseksi. Tehdään yhdessä muutoksesta onnistunut ja kaikkia meitä hyödyttävä.

Lisää tietoa kasvupalvelu-uudistuksesta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta

Marja-Riitta Pihlman, ylijohtaja, TEM

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita