Muutoksessa-blogi

Valinnanvapaus haastaa järjestäjän

Antti Markkola Julkaisupäivä 5.1.2018 14.55 Blogit

Antti MarkkolaTampereella valinnanvapauskokeilu on ollut käynnissä nyt kymmenen kuukautta. Sen aikana on tehty yli kaksi tuhatta vaihtoa. Näistä valtaosassa määränpäänä on ollut kolme yksityistä tuottajaa, jotka lähtivät mukaan kaupungin valinnanvapauskokeiluun.

Tampereen kokeilu on osa valtioneuvoston Palvelusetelikokeilua, jossa sovelletaan nykyistä palvelusetelilainsäädäntöä.

Yksi näkökulma, jota olemme Tampereella halunneet selvittää, on valinnanvapauden vaikutukset järjestäjän toimintaan. Erityisen kiinnostavaksi on noussut kokeilun osoittamat vaikutukset talouteen.

Vaihtajia on seurattu hyvin tiiviillä ikäjakaumalla sekä verrattu sitä kokeilualueen ikäjakaumaan (ks. kuva). Tampereen kokeilussa korostuvat työikäiset ja alle 14-vuotiaat. Yli 75-vuotiaat ovat vaihtajissa selkeästi aliedustettuina suhteessa heidän määräänsä. Syystä tai toisesta tässä kokeilussa he eivät ole kiinnostuneet vaihtamisesta. Tämä ryhmä on kuitenkin se ryhmä, joka käyttää selkeästi eniten palveluita. Nyt kokeilussa on muodostunut tilanne, jossa eniten palveluita käyttävä ryhmä on jäänyt kaupungin terveysasemille. Tässä kohtaa on kuitenkin syytä huomioida, että nämä tilastot perustuvat kaupungin tietoihin. Kuntalaisten yksityisten terveyspalvelujen ja työterveyshuollon käyntitietoja meillä ei ole. Kokonaiskuva palvelujen käytöstä on varmasti hieman erinäköinen.

 

Vaihtajat ikäluokittain ja osuus terveyskeskusten käynneistä

 

Tampereen kokeilussa on kiinnitetty huomiota myös toiseen merkittävästi rahoitukseen vaikuttavaan ilmiöön. Vaihtajilta kysytään vaihdon yhteydessä, mistä he ovat terveyspalvelunsa pääsääntöisesti hakeneet. Vastausprosentti on Tampereella tähän kysymykseen 86 %. Alla on kuvattuna vastatausten jakautuminen.

 

Kokeiluissa vaihtaneiden ilmoittama aiempi pääasiallinen terveyspalveluiden käyttö

Alle puolet vaihtajista ilmoittaa käyttäneensä pääasiallisesti terveysasemaa. Karkeasti sanottuna lopuista puolet on käyttänyt työterveyttä ja puolet yksityisiä palveluja muuten. Tämä perustuu vaihtajien omaan ilmoitukseen. Tarkastelimme kaupungin potilastietojärjestelmästä vaihtajien terveysasemakäyntejä 1.1.2015 eteenpäin ja selvitimme, että yli 20 % ei ollut käyttänyt kaupungin palveluja ollenkaan. Järjestäjän näkökulmasta kokeilussa on tullut lähteestä riippuen 20 % - 55 % uusia henkilöitä julkisen rahoituksen piiriin. Tulevassa rahoitusmallissa ja varsinkin siirtymäaikana näiden ihmisten tekemät vaihdot olisivat rahoituksen puolesta pois maakunnan liikelaitoksen sote-keskukselta, mutta kysyntä ei kuitenkaan olisi vähentynyt ollenkaan.

Kun tarkastelee rinnakkain kahta ylempää kuvaa, herää huoli palveluiden rahoituksesta valinnanvapausmallissa. Maakunnan määrärahojen määrittelyssä tulisi huomioida kaikki sote-palveluihin ohjatut julkiset rahat. Mikäli maakuntien määrärahat perustuvat kuntien sote-menoihin, ne tosiasiallisesti pienentyvät asiakaskohtaisesti.

Tampereen kaupungin kokeilun perusteella valinnanvapauskokeilun rahoitusjärjestelmän rakentaminen tulee olemaan vaikeaa. Järjestäjän tulee arvioida eri asiakasryhmien erilainen palvelujen käyttö ja huomioida tämä kapitaatiolaskennassa. Jotta laskenta olisi mahdollisimman tarkkaa, maakunta tarvitsee myös tiedot yksityispuolen palvelujen käytöstä. Samalla pitää huomioida yksityisrahoitteisista palveluista siirtyvät asiakkaat, joiden valinnat siirtävät määrärahoja vähentämättä julkisen puolen kysyntää. Ensimmäinen haaste lienee ratkaistavissa tarkalla laskennalla, mutta toinen edellyttää valtakunnan tason tarkastelua maakuntien rahoituspohjan rakentamisessa.

Antti Markkola
projektisuunnittelija
Tampereen kaupunki
puh. 
040 674 4196, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Tampereen sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeilu

Palvelusetelikokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun ja se on osa valtioneuvoston Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009). Kokeilun tuloksia tutkitaan ja arvioidaan laajemmin vuoden 2018 aikana.

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita