Muutoksessa-blogi

Suunhoidon valinnanvapaus - uhka vai mahdollisuus?

Julkaisupäivä 23.11.2017 11.30 Blogit STM

Sote-uudistus tarkoittaa suunhoidossa sitä, että maakunnat alkavat järjestää julkisesti rahoitetut suunhoidon palvelut. Samalla yksityiset tuottajat voivat tulla entistä vahvemmin mukaan tarjoamaan palveluja. Käyttöön otetaan myös asiakassetelit, joilla voi saada vaikkapa hammasproteettista hoitoa. Asiakas valitsee - maakunta korvaa tuottajalle kulut.

Valinnanvapauslain luonnoksen mukaan aikuisten vapaus valita suunhoidon yksikkönsä laajenee vuoden 2022 alusta. Tarkoitus on turvata kaikille mahdollisuus hyvään hoitoon tuloista ja asuinpaikasta riippumatta. Palvelujen tuottajia koskevat samat säännöt ja asiakasmaksut ovat samat. Nykyisestä yksityisen hammashoidon kela-korvauksesta on tarkoitus luopua.

 

Jos uudistusta ei tehtäisi, nykyiset terveyskeskusten tuottamat
suunhoidon palvelut eivät riittäisi kaikille jatkossakaan.

Suunhoidon palvelujen kysyntä ei tule vähenemään. Tästä pitää huolen suomalaisten aikuisten kantama perimä paljon paikatuista hampaista ja iensairauksien runsas hoidon tarve. Tarvitaan monituottajamallia ja kaikkia palveluntuottajia.

Tarvitaan myös panostusta ennaltaehkäisyyn. Lasten ja opiskelijoiden suun terveys on jatkossa maakunnan liikelaitoksen vastuulla. Neuvolan, päivähoidon ja oppilaitosten yhteistyön jatkuminen on välttämätöntä vastedeskin. Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta ja toimivuudesta.

Tulevaisuudessa maakunta voi määritellä yhdessä palveluntuottajien kanssa yhteiset säännöt ja toimintaa ohjaavat tehokkaat toimintatavat.  Paikallisten valinnanvapauskokeilujen perusteella asiakkaat valitsevat sote-keskuksensa sen perusteella, miten nopeasti hoitoon pääsee ja mikä on paras sijainti. Näin on varmasti suunhoidossakin. Tämä toimii kannusteena kaikille.

 

Asiakkaat todennäköisesti pysyvät asiakkaina siellä,
missä kokevat saavansa hyvää hoitoa.

Myös palveluvalikoima ja erityisosaaminen saattavat vaikuttaa asiakkaan valintoihin. Esimerkiksi kiireellisen palvelun saatavuus voidaan kokea eduksi. Valtakunnallisesti aletaan tuottaa nykyistä paremmin tietoa odotusajoista ja laadusta, mikä sekin ohjaa asiakkaiden valintoja. Raha seuraa asiakasta.

Suunhoidon palveluihin on haettu hallittua siirtymää vuosille 2022-2024, jolla tasataan kustannusvaikutuksia uudistuksessa useammalle vuodelle.  Asiakkaat tekevät valinnan valtakunnallisessa nettipalvelussa tai ottamalla yhteyttä suunhoidon yksikköön. Hoitoaika annetaan tarpeen mukaisesti ja tästä syntyy asiakassuhde.

Samoin tästä käynnistyy palvelujen käytön mukainen korvaus maakunnalta suunhoidon palvelujen tuottajalle. Korvausmalli poikkeaa sote -keskuksen tuottajakorvauksesta. Korvaus suunhoidon tuottajalle jakautuu peruskorvaukseen ja hoitotoimenpidekohtaiseen korvaukseen.  Peruskorvaus kattaisi suun tutkimustoimenpiteitä ja jonkun muun toimenpiteen kuten ehkäisevän hoidon. Näillä vahvistetaan ehkäisevän hoidon ja omahoidon toteutumista.  

Suunhoidon valinnanvapausmallissa on huomioitu, että asiakkailla ja potilailla on erilaiset hoidon tarpeet; osalla vuosittain ja osalla harvemmin. Jo kahden vaiheistusvuoden aikana asiakkaat käyvät tarpeen mukaisesti määrittyvän hoitovälin mukaisesti hoidossa. Jos asukas ei ole tehnyt valintaa ennen 1.1.2024, maakunta osoittaa hänelle suunhoidon yksikön, joka on parhaiten asukkaan saavutettavissa.

 

Kolmen siirtymävuoden aikana asiakkaat ja
tuottajat voivat solmia toimivat hoitosuhteet.

Siirtymävaiheen aikana suunhoidon yksiköt ja tuottajat voivat rakentaa hyviä ja säännöllisiä hoitosuhteita kasvavassa asiakaskunnassaan. Tällöin on myös mahdollista arvioida korvausmallin toimivuutta sekä asiakaskohtaisen peruskorvauksen ja toimenpidekohtaisen suoritekorvauksen keskinäistä suhdetta. Saatujen kokemusten perusteella voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia korvausperusteisiin.

Tarvitsemme yhteistä keskustelua, tietoa kokeiluista ja myös uutta ajattelua kun rakennamme kaikille tarpeiden mukaista ja vaikuttavaa suun terveydenhuoltoa Suomeen.           

Anne Nordblad

lääkintöneuvos
STM

 

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita