Muutoksessa-blogi

Suomi.fi-verkkopalvelussa asukas voi vertailla palveluntuottajia

Matti T Hiltunen Julkaisupäivä 23.3.2018 13.28 Blogit

Suomi.fin palveluvalikoimaa laajennetaan uudella soten valinnanvapauden palveluntuottajien vertailupalvelulla. Aluksi vertailupalvelussa on mahdollista vertailla sote-keskusten palveluvalikoimaa ja toimipisteiden aukioloaikoja sekä sijainti- ja esteettömyystietoja. Kehitysvaiheessa vertailupalvelua hyödynnetään maakuntien pilottikokeiluissa, jotta saamme koottua asiakaspalautetta ja kehitysideoita sekä kerättyä palveluntuottajien laatutietoja esimerkiksi hoidon tasosta ja jonotusajoista.

Digitalisaatio mahdollistaa kansalaiselle paremman palvelun alhaisemmilla kustannuksilla

Sote- ja maakuntauudistuksen eduskuntakäsittelyssä keskustellaan kustannusten kasvamisesta lähivuosina. Väitettä perustellaan joko maakuntahallinnon kustannusten kasvulla tai valinnanvapauden kannuste- ja kapitaatiomallin uhkakuvilla, jotka perustuvat eräiden asiantuntijoiden, kuten professoreiden, aikaisempiin lausuntoihin. Kuitenkin lähes kaikki kansanedustajat ovat samaa mieltä siitä, että digitalisaation ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudella voidaan alentaa kustannuksia ja parantaa palvelutasoa nykytasoon verrattuna. Tosin luotettavia euromääräisiä säästö- ja hyötylaskelmia vuoteen 2030 mennessä eivät kyseiset asiantuntijatkaan osaa tai uskalla esittää. Joka tapauksessa digitalisaation hyödyntäminen parantaa palvelutasoa ja alentaa tulevaisuudessa kustannuksia. Siksi jatkamme IT-järjestelmien kehittämistä poliittisista linjauksista huolimatta. Kehittämisen suunta on oikea. Sen ovat osoittaneet Suomi.fi-palveluiden hyötylaskelmat jo nykyisillä käyttövolyymeillä. Esimerkkeinä tästä ovat Suomi.fi-valtuudet, jotka mahdollistavat toisen puolesta asioinnin sähköisissä palveluissa, kun esimerkiksi omat taidot tai sairaus rajoittavat valinnanvapauden vertailupalvelun käyttöä.

Miten Suomi.fi-vertailupalvelu voisi palvella kansalaista vuonna 2021?

Tulevan valinnanvapauden vertailupalvelun voinee rinnastaa esimerkiksi matkailualalla toteutettuihin vertailupalveluihin. Kun digitaitoinen kansalainen suunnittelee kesän lomasuunnitelmia Välimeren aurinkoon, hän valitsee maakohteen, henkilömäärän, mahdolliset muut palvelut ja ajankohdan. Sovellus ehdottaa vaihtoehtoisia lentoja ja hotelleja tähtiasteikoilla ja kertoo, mitä kyseinen vaihtoehto sisältää. Näin asiakas saa kiinnostuksensa mukaan itse päättää, millaisen kohteen lomabudjetillaan valitsee. Ajatus valinnanvapauden vertailupalvelun takana on pohjimmiltaan samanlainen.

Digitaalisten palveluiden kehittämisessä suositaan avoimuutta ja yhteistyötä kansalaisten parhaaksi

Me Suomi.fi-palveluissa edellytämme avoimia rajapintoja ja avointa lähdekoodia. Vältämme ns. toimittajaloukkuja. Siksi ohjelmointirajapinnat ovat kaikille avoimia ja sisältävät kattavan dokumentaation ja käyttöönoton ohjeistuksen. Lisäksi testiympäristöt ovat avoinna asiakasjärjestelmien kehittäjille.
Osallistamme asiakkaan palvelun ominaisuuksiin ja sisältöön esimerkiksi siten, että julkaisemme valinnanvapauden vertailupalvelun ensimmäisen prototyypin avoimesti kommentoitavaksi. Lisäksi järjestämme käyttäjäraateja, jotta saamme monipuolista asiakaspalautetta, jotta ketterän kehityksen suunta olisi oikea. Asiakas päättää ja saa itse vaikuttaa siihen, millaista valinnanvapauden vertailupalvelua haluaa.

Suomi.fi-palveluiden ketterässä kehittämisessä on sallittua myös mokata. Virheistä otetaan opiksi ja epäkohdat korjataan. Asiakas eli kansalainen on aina ykkönen.

Matti T. Hiltunen

Kirjoittaja toimii Väestörekisterikeskuksessa Suomi.fi-palveluiden Sote-kehityspäällikkönä, ICT-asiantuntijana ja yhteistyöryhmien koordinaattorina.

Kommentit
Lisää kommentti
Selaa blogin artikkeleita