Muutoksessa-blogi

Siun sote kehittää henkilökohtaista budjettia yhteisvoimin

Päivi Puhakka Julkaisupäivä 25.4.2018 12.41 Blogit STM

Päivi PuhakkaPohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote lähti kehittämään henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoa yhdessä asiakkaiden, omaisten, järjestöpuolen ihmisten sekä maakunnan, palveluntuottajien, oppilaitoksien, Kelan ja Siun soten edustajien kanssa. Tulokset yhteiskehittämisestä olivat rohkaisevia.

Siun sote kokeilee, miten henkilökohtaisella budjetilla voidaan järjestää palveluja 40-50 vammaiselle ja kehitysvammaiselle asiakkaalle. Kokeilu on osa Siun Valinnanvapaus eli SiVa-hanketta.

Henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton yhteiskehittäminen käynnistettiin Sitran vaikuttavuuskehittämöissä. Startti- ja tulospäivän lisäksi luvassa oli neljä yhteistä tapaamista. Yhteisissä tapaamisissa erilaiset näkökulmat piti saada sovitettua yhteen, jotta muutos palveluiden järjestämisen tavassa olisi mahdollinen.

Tavoitteena kehittämöissä oli innovoida yhdessä ratkaisuja henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoon siten, että ihmisten kokemaa hyvinvointia ja palveluiden vaikuttavuutta voitaisiin mitata kattavammin.

Tulokset olivat rohkaisevia ja hedelmällisiä.

Yhteiskehittäminen loi konkreettisia malleja asiakkaan palvelupoluista, joita Siun Sote kokeilee hankkeessa olevien asiakkaiden kanssa. Viime kädessä henkilökohtaisen budjetin kokeilun tavoitteena on lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuutta elää omannäköistä elämää.

Yhteiskehittäminen SiVa-hankkeessa jatkuu vaikuttavuuskehittämöiden jälkeenkin. Siun sote järjestää palveluntuottajille ja asiakkaille yhteiskehittämisen foorumeita ennen henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoa.

Yhteiskehittäminen ja henkilökohtainen budjetti palveluiden järjestämisen muotona haastavat julkisen sektorin luomaan uusia toimintamalleja ja rakenteita.

Vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille henkilökohtainen budjetti tuo valinnanvapauden lisäksi vastuuta omasta elämästä. Palveluntuottajille henkilökohtainen budjetti luo mahdollisuuden uudenlaisten, asiakkaiden tarpeisiin vastaavien palveluiden kehittämiseen. Palveluohjauksen ja kokemusasiantuntijoiden avulla asiakkaille voidaan tarjota tukea päätöksen tekoon – yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

 

Päivi Puhakka
Kehittämisasiantuntija
Siun Sote/SiVa-hanke

 

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita